Shumen

Главната цел на фирмата е високо ниво на компетентност и отговорност, високо качество на работа, предлагаща конкурентни услуги. За нас най-важни са дълготрайните отношения, базирани на профисионализъм и лоялност, които са гаранция за успех и стабилно развитие. Счетоводната практика на Крустън Булмар Шумен ООД е на база счетоводна кантора, която е от 20 години на пазара за счетоводни и консултански услуги. Тъй като счетоводството е цялостна и завършена по строеж и организация информационна и контролна система, ние предлагаме и всички произтичащи от него процеси – счетоводни услуги и консултации, труд и работна заплата,данъци, финансови услуги, финансови отчети, подаване на данъчни и осигурителни декларации, публикуване на ГФО, финансов анализ, регистриране и пререгистриране на фирми в Търговския регистър.

Възлагайки на нас организацията на счетоводната си отчетност си спестявате време и средства и получавате коректно партньорство и дискретност от професионалния екип на кантората. Индивидуалния подход и отговорност към поетите от нас ангажименти са само част от предимствата за качествено изпълнение на предлаганите услуги. Нашия постоянен стремеж е да бъдем максимално адаптивни към динамично променящите се условия на пазара.

Main services

  • Accounting services
  • Payroll Services
  • Tax Advisory

Other services via Head Office

Location

Shumen, "Panayot Volov" str. №19, floor 2

Contacts
Neli Fileva - managing partner
neli.fileva@bulmar.bgOur team

  • Neli Fileva

    Managing partner
  • Milena Hristova

    Accountant