Пакетни цени за наши услуги в София

Обща информация за София

София е най-големият град в България и 15-ят по големина в Европейския съюз. Това е и една от най-древните столици в Европа. Градът има над 7000 годишна история която започва още през епохата на неолита. Възниква като тракийско селище с името Сердика, а по късно попада и в пределите на Римската империя. Благодарение на разположението си, градът бързо се превръща в значимо римско селише. През 809г. хан Крум присъединява Сердика към територията на Първата българска държава. София е избрана за столица на България през  1879г.

Столичната община заема площ от близо 1350 кв.км. и обхваща 38 населени места, всички от които са с иградена електропроводна и водопроводна мрежа. В Софийска област има още 22 общини, с които площта на областа става над 8400 кв.км. Броят на жителите с постоянен адрес в града е над 1,3 милиона. Много хора, от други региони също живеят, учат и работят в столицата. Градът разполага с много училища и престижни университети, признати в цял свят, които всяка година захранват бизнеса със специалисти в различни области.

Транспортната инфраструктура на София също е изключително добре развита. Това е най-важният железопътен възел в страната. Тук е и най-голямото международно летище в страната. В града има изградени сериозни мрежи от всички видове наземен транспорт. Мрежата на софийското метро се развива динамично и вече осигурява удобен и бърз транспорт до центъра и част от по-отдалечените квартали.

В икономиката на столицата намират място всички отрасли на производството, като на територията на общината има над 800 големи предприятия. Добре развити са също така строителството и търговията. Частният сектор е концентриран предимно в сферите на търговията и услугите. Наличието на много театри, изложби, музеи и забележителности от различни епохи са само част от богатия културен живот в града и дава силен тласък на туристическите услуги. В София също така има много големи консултантски, счетоводни и одиторски компании, които предлагат изключително високо качество на услугите си. Тук са съсредоточени и всички органи на властта. Големият потенциал на града привлича много интензивно местни и чуждестранни инвестиции и предлага неограничени възможности за стартиране на нови бизнес проекти.