София - офис Хайдушка гора

Офис Хайдушка гора на Kreston BulMar счетоводно обслужва фирми от всички сектори на икономиката – търговия, производство, услуги от всякакъв вид, информационни технологии, комунално битови услуги, дружества с нестопанска цел и др. Предоставяме и услугата Главен Счетоводител за малки, средни и големи компании. Имаме практика в изготвянето на всякакъв вид отчети. Подготвяме документи за отпускане на кредити от финансови институции. Изготвяме финансови отчети по проекти финансирани по програми на Европейски и други фондове.

Консултираме клиентите си своевременно с цел избягване на рискове.

  • Работни езици в този офис:
  • BG
  • EN

Основни услуги

  • Счетоводни услуги
  • Обработка на заплати
  • Данъчни консултации

Други услуги извършвани през Централен офис

Пакетни цени за наши услуги в София

Контактни данни ул. Хайдушка гора 38
Лице за контакт: Здравка Щракова - управляващ съдружник

Наши клиенти и гаранти

Това са някои от клиентите ни, които са готови да споделят отзиви от работата си с нас

Местоположение на офиса ни