София - офис Хайдушка гора

Офис Хайдушка гора на Kreston BulMar счетоводно обслужва фирми от всички сектори на икономиката – търговия, производство, услуги от всякакъв вид, информационни технологии, комунално битови услуги, дружества с нестопанска цел и др. Предоставяме и услугата Главен Счетоводител за малки, средни и големи компании. Имаме практика в изготвянето на всякакъв вид отчети. Подготвяме документи за отпускане на кредити от финансови институции. Изготвяме финансови отчети по проекти финансирани по програми на Европейски и други фондове.

Консултираме клиентите си своевременно с цел избягване на рискове.

  • Работни езици в този офис:
  • BG
  • EN

Основни услуги

  • Абонаментни счетоводни услуги
  • Абонаментна обработка на заплати
  • Данъчна консултация по казус

Други услуги извършвани през Централен офис

Локация

ул. Хайдушка гора 38

За контакт
Здравка Щракова - управляващ съдружник
sofia5@bulmar.com