Стани партньор

Партньорската програма на Kreston BulMar стартира през 2010 година и към момента обединява над 30 партньора в повече от 20 града в България, като близо 10 от тях са в София. Всеки наш партньор управлява юридически самостоятелен счетоводен офис при общи за групата бранд, стратегия, маркетинг, професионални и етични стандарти, но със запазена финансова и административна автономност. Всеки наш офис е част от мрежата офиси на Kreston International в повече от 110 държави по света, а всеки наш партньор е реален управляващ съдружник в групата на Kreston BulMar.

Ползите за всеки партньор са:

 • признание за компетентност на световно ниво;
 • известност, реклама и маркетинг, непостижими за индивидуална практика;
 • издигане на персоналната значимост до най-високото ниво в деловата и социална общност, в която работи и живее;
 • достъп до най-авторитетни компании, организации и общности в своя регион, които биха искали да имат за доставчик или партньор известна и авторитетна консултантска компания;
 • възможност за преселектиране на клиентите и значително увеличаване дела на тези, които търсят по-висок клас услуги и са готови да плащат по-висока цена за това;
 • възможност за реализиране на по-високи приходи, не в резултат на повече обем работа, а в резултат на предоставени услуги от по-високо ниво и с по-висока добавена стойност;
 • достъп до неограничени професионални ресурси – литература, периодика, лекции и т.н.;
 • достъп до постоянни национални и глобални обучения;
 • достъп до най-добрите практики, процеси и технологии за възможно най-доброто обслужване на клиенти;
 • достъп до партньори и колеги от цялата страна и цял свят, с възможност за обмен на опит, мнения и услуги;
 • достъп до експерти в специфични области на бизнес консултирането, поддържани от групата Kreston BulMar;
 • възможност за непрекъснато подобряване на качеството и обхвата на предоставяните за клиентите услуги;
 • достъп до персонал, обучен в счетоводната академия на Kreston BulMar;
 • привличане и задържане на възможно най-качествения и ангажиран персонал в нашата индустрия;
 • достъп до най-добрите практики за управление, мотивация и трайно ангажиране на висококвалифициран персонал;
 • възможност да се изгради практика, която ще може да се продаде на подготвени приемници, които ще имат интерес да я развиват;
 • значително намаляване на разходите за достъп до правно-информационни системи, професионална литература и периодика, специализирани обучения, професионални консултации и специализиран софтуер.

Контакти

лице за контакт Юри Стоянов
директор бизнес развитие
телефон 0878 350 000
email ystoyanov@bulmar.com
адрес София, ул. Найчо Цанов 172

Ако искате:

 • вашата счетоводна и консултантска практика да се развива и расте устойчиво;
 • да печелите по-големи и по-качествени клиенти;
 • винаги да сте осигурен с млади и перспективни кадри, които ще са ви лоялни;
 • постоянно да развивате своя професионализъм и значимост;
 • да се ползвате от авторитета на голямата, известната и надеждната компания,

Значи е време да помислите за присъединяване към Kreston BulMar!

Ние сме отворени към собственици на счетоводни компании от цялата страна, които:

 • имат добра репутация и устойчива счетоводна практика поне в последните 6-8 години;
 • са отворени към новостите и предизвикателствата пред професията;
 • искат да развиват своя професионализъм и качеството на своите услуги;
 • искат да работят за развитието и растежа на своите клиенти;
 • имат разбирането, че заедно ставаме по-силни, което ще ни осигурява повече възможности и ресурси да развиваме нашите услуги, и което ще ни прави все по-конкурентни и все по-предпочитани.