София - офис Витоша

Офис Витоша предоставя счетоводни услуги и услуги по обработка на работни заплати на микро, малки, средни и големи компании, опериращи в сферата търговията, производството и услугите, както само у нас, така и на чужди пазари.

Имаме опит в обслужването на компании, които извършват доставки на различни пазари с произтичащото от това усложнено данъчно облагане в различни юрисдикции. Имаме дългогодишна практика в обслужването на компании, които са чуждестранна собственост и в изготвянето на ежемесечни, тримесечни и годишни рипортинги за нуждите на компаниите-майки.

Чрез счетоводните ни услуги ние осигуряваме бърза обработка на стопанските операции и в кратки срокове съставяме нужните за мениджмънта ежемесечни финансови отчети и управленски справки. Максимално улесняваме процеса на администриране, изчисляване и изплащане възнагражденията на персонала, от гледна точка на работодателя, както и плащанев законовите срокове на задълженията към републиканския бюджет за данъци, социални и здравни осигуровки.

Текущо предоставяме професионални консултации по счетоводни и данъчни казуси и въпроси, свързани с прилагане на трудовото и осигурително законодателство.

За всеки наш клиент се стараем да структурираме и организираме счетоводната му отчетност така, че своевременно да получава надеждна и разбираемо представена финансова информация, която да му служи като база за вземане на правилни управленски решения за растеж и по-успешното развитие на неговия бизнес.

 • Работни езици в този офис:
 • BG
 • EN

Основни услуги

 • Абонаментни счетоводни услуги
 • Главен счетоводител/ финансов директор
 • Абонаментна обработка на заплати
 • Данъчна консултация по казус

Други услуги извършвани през Централен офис

Локация

гр. София, бул. Витоша 139, вх. Б, ет. 1, ап. 1

За контакт
Петя Йорданова - управляващ съдружник
petya.yordanova@bulmar.bgНашият екип

 • Петя Йорданова

  Управляващ съдружник
 • Светлана Николаева

  Счетоводител
 • Радослав Георгиев

  Счетоводител