Financial week

Get the latest 2018.10.12

Седмичен бюлетин Financial Week е електронно издание с необходимите за бизнеса финансово-икономически индикатори и статистическа информация, обзор на икономическите новини и промените в законодателството.

Издания

Request

If you need better accountant, auditor or business consultant, please send us a request.