Враца

Офис Kreston BulMar Враца е специализиран в:

 • Пълно счетоводно обслужване на микро, малки, средни и големи компании и НПО, без значение в коя сфера на икономиката оперират;
 • Обработка на заплати;
 • Данъчни, счетоводни и бизнес консултации;
 • Подаване на всички декларации в НАП;
 • Годишно приключване;
 • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи;
 • Законни варианти за намаляване на вашите данъци;
 • Грижа за повишаване сигурността на вашия бизнес.

За да се наречем Ваш счетоводител, Вие трябва да желаете и да сте убеден, че е правилно:

 • Счетоводителят Ви да е коректен;
 • Счетоводителят Ви да предоставя навреме всички справки и платежни във връзка с данъции и осигуровки, за да имате време да ги платите в срок;
 • Счетоводителят да Ви информира за текущото състояние на фирмата, за да не сте изненадани от резултатите при подаване на годишни декларации;
 • Счетоводителят Ви да е квалифициран да завери годишните отчети;
 • Счетоводителят Ви да се грижи за законово намаляване данъците на компанията;
 • Счетоводителят Ви да се грижи се за намаляване разходите и повишаване сигурността на Вашия бизнес;
 • Да му имате доверие.

Екипът на Kreston BulMar Враца е квалифициран и убеден в правилността на своите действия.

 • Работни езици в този офис:
 • BG
 • EN

Основни услуги

 • Счетоводни услуги
 • Обработка на заплати
 • Данъчни консултации

Други услуги извършвани през Централен офис

Цени

Запитай

ул. Найчо Цанов 172

(02) 8 12 06

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги

Стартиращи компании

Безплатно

Счетоводни услуги

Магазин за нехранителни стоки

от 180 лв.

Счетоводни услуги

Магазин за хранителни стоки

от 250 лв.

Счетоводни услуги

Склад за търговия на едро

от 350 лв.

Счетоводни услуги

Малка компания за услуги

от 100 лв.

Счетоводни услуги

Малка IT или софтуерна компания

от 250 лв.

Счетоводни услуги

Малък ресторант

от 330 лв.

Локация

1

Враца, ул. Г.С.Раковски № 41 ,ет 2 офис 6

Лице за контакт
Валя Дадова - управляващ съдружник
0878 660389 vratsa@bulmar.com

Нашият екип

Обща информация за Враца

Още с възникването си град Враца започва да се развива бурно и да придобива важно за региона значение. Първите тракийски заселници по тези земи са се появили през новокаменната ера. Археологическите находки в областта дават сведения за процъфтяваща древна цивилизация, преминала през древността, античността, средновековието и възраждането . При разрастването на Римската империя тази област придобива огромно значение, като се превръща в голям крепостен и търговски граничен комплекс.

При навлизането на славянските племена градът получава името Вратица. През възраждането става важен духовен и културен център и е родно място на много видни дейци. В годините на освободителни борби, градът е център на трети революционен окръг и е първият северозападен град, освободен от турска власт. Девизът на Враца „Град като Балкана – древен и млад” подчертава богатото минало и развитието на града.

Област Враца заема над 3600 кв. км. или близо 3.5% от територията на страната. 20% от областта са заети от община Враца. Площта на общината е 680 кв. км като 2/3 от нея е обособена в земеделски земи. Още 154 кв. км са заети от горски територии. През Врачанска област минават 2 европейки транспортни коридора – номер 4 и номер 7. Налице са и удобни транспортни връзки до столицата (112 км) и границите със Сърбия и Румъния. Значението на региона се засилва с пускането на Дунав Мост 2 (при Видин) и плановете за изграждане на трети мост над реката при Оряхово.

Населението на областта е около 180 000 души. Около 1/3 от тях живеят в самия град Враца. В региона има много общообразователни и специализирани училища, както и филиали на Медицински университет – София и Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методи”, които подготвят млади кадри, намиращи реализация в страната и чужбина. .

Силно развити отрасли са текстилната, шивашката и хранително-вкусовата промишленост. Голям дял заемат и производството на строителни материали, мебели, леката промишленост и металодобива. Основен дял в икономиката на града заема и сферата на услугите. Наличието на професионалисти в областта на правото, счетоводството и финансите задоволява нуждите на бизнеса от достъп до качествени и достъпни консултантски, счетоводни и правни услуги. Това е от особено значение за инвеститорите, които планират развиване на бизнес в България.

От изключителна важност за региона е и туризма. Историческите паметници и природните забележително в областта, превръщат Враца в привлекателна дестинация за туристите. В региона има забележителни пещери, водопади и естествени скални образувания, много екопътеки, ски писти и туристически маршрути. Тук се съхранява и Рогозенското съкровище – най-голямата тракийска находка, откривана досега.