Добрич

Kreston BulMar Добрич предлага счетоводно обслужване на микро, малки и средни предприятия. Кантората извършва и трудово–правни услуги, payroll, посредничество при кредитиране, регистриране на фирми, регистрация по ЗДДС, както и други административни услуги.

Ценовата ни политика е гъвкава и отворена към клиента, отговаряща на неговите индивидуални потребности и възможности. Услугите ни са еднакво достъпни, както за по-големите фирми, така и за по-дребните търговци и физически лица.

При нас работят млади, амбициозни, образовани професионалисти с практически опит в областта на счетоводството и човешките ресурси, които постоянно повишават професионалната си компетентност. В обслужването си залагаме на професионализъм и отговорно отношение. Предлагаме ефективни начини за намаляване на разходите; законни и етични способи за намаляването на данъците; Спомагаме за намаляване на риска при сделките на клиентите ни; предлагаме гъвкави и работещи решения, а не оправдания. Осигуряваме спокойствие на своите клиенти и време да се съсредоточат върху развитието на своя бизнес, без да се тревожат за документи, проверки, срокове, данъци, осигуровки, договори и други административни ангажименти.

На нашата компетентност и професионализъм се доверяват фирми от разнообразни сектори на икономиката:

 • селско стопанство и производствени предприятия;
 • търговия на дребно и едро, в страната и чужбина;
 • строителство и ремонтни дейности;
 • услуги в различни области и заведения за обществено хранене;
 • заложни къщи, транспорт и спедиторска дейност.
 • Работни езици в този офис:
 • BG
 • EN

Основни услуги

 • Счетоводни услуги
 • Обработка на заплати
 • Данъчни консултации

Други услуги извършвани през Централен офис

Цени

Запитай

ул. Найчо Цанов 172

(02) 8 12 06

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги

Стартиращи компании

от 50 лв.

Счетоводни услуги

Магазин за нехранителни стоки

от 150 лв.

Счетоводни услуги

Магазин за хранителни стоки

от 250 лв.

Счетоводни услуги

Малка компания за услуги

от 100 лв.

Счетоводни услуги

Малък ресторант

от 300 лв.

Локация

1

Добрич, ул. Цар Симеон №52, вх. Б, ет.1, ап.1

Лице за контакт
Емилия Георгиева - управляващ съдружник
0899 937 591 dobrich@bulmar.com

Обща информация за Добрич

Област Добрич е съставена от 67 населени места, събрани в 8 общини (Добрич, Балчик, Шабла, Каварна, Тервел, Генерал Тошево и Крушари). В общината живеят около 100 000 жители, като 66% от тях са в трудоспособна възтаст. По данни от послендото преборяване, над 17 000 от жителите на град Добрич са със завършено висше образование.

Най-старите изторически доказателства за развитието на града датират от епохата на античността. През ранното средновековие на това място се е намирало неукрепено старобългарско селище. Самият град възниква през 16 век под името Хаджиоглу, според преданията, основан от богат търговец със същото име. В последствие Добрич бързо се превръща в оживен занаятчийски, земеделски и търговски център. През 19 век Хаджиоглу става важен център на търговската дейност в Османската империя, благодарение на големия ежегоден панаир, провеждащ се в града.

Климатичните особености на областта са изключително благоприятни за развитие на селско стопанство. Добрич е една от най-големите селскостопански области в България. Градът разполага с развита сухопътна и железопътна транспортна мрежа и е в непосредствена близост до пристаниата в Балчик (35 км.) и Варна (55 км.), както и с летище Варна (45 км.). Само на 182 км. от града се намира и международното летище в Бургас.

Добрич е вторият по големина икономически център в Североизточна България. Това е една от първите български общини с изграден и действащ център за услуги и информация. Градът също така е носител на Европейския Етикет за Иновации и Добро Управление. Добрич е разположен на площ от 109 497 дка., като над 72 000 от тях са обработваеми земи. Производствено-стопанските обекти заемат малко над 3 800 дка.

Градът разполага с 5 средни училища, 3 профилирани и 7 професионални гимназии, както и 2 частни училища и спорно учебно заведение. Тук се намира и Висше училище Международен Колеж – Добрич, който е основан през 1992г. и има сключени договори с над 20 университета от САЩ и Европа. В града също така има филиали на Шуменския университет „Еп. К. Преславски”, и Технически университет – Варна.

Добричка област разполага с добре оформен развиващ се промишлен комплекс с разнообразна отраслова структура. Най-определящи са хранително вкусовата и леката промишленост, както и мешиностроенето. В региона се произвеждат колбаси и сладкарски изделия, вина и други спиртни напитки, облекла, обувки, мебели и кожени изделия, акомулатори, селскостопански машини и пластмасови продукти. Силно развита е и сферата на услугите, в това число качествени консултанстски, счетоводни, данъчни и правни услуги.

Приоритет в развитието на общината е модернизацията на местната инфраструктура и създаване на условия за растеж и конкурентоспособност на местната икономика.