Издания

Financial week

Свали новия брой 2018.11.02

Седмичен бюлетин Financial Week е електронно издание с необходимите за бизнеса финансово-икономически индикатори и статистическа информация, обзор на икономическите новини и промените в законодателството.

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.