Продажба на бизнес

Проблемът

Често за много бизнеси, на даден етап от тяхното развитие, се оказва, че единствената алтернатива е да бъдат продадени – било то защото не са достатъчно устойчиви, за да издържат дълго на конкуренцията, или защото няма кой да ги наследи като собственост или управление.

Първата група въпроси, които възникват при подобна ситуация, са: Моят бизнес изобщо продаваем ли е на цена, по-висока от материалните активи, с които оперира?; Има ли подходящи купувачи и кои са те?; На каква цена и при какви условия биха купили?.

Втората група въпроси, които възникват, са: Моите финансови отчети отговарят ли на действителността?; Моят бизнес подготвен ли е за продажба, така че при прегледа и анализа от страна на консултантите на купувача всичко да е такова, каквото го декларирам, и да няма скрити проблеми, които могат да обезсмислят ползите от сделката?.


Цел на услугата

Целта на услугата е да осигури всичко необходимо за един продавач на бизнес – от подготовката на компанията за продажба, през селекцията на потенциалните купувачи, определянето на цената и преговорите по всички условия на сделката, до сключването на окончателния договор за продажба, получаването на цената и предаването на управлението.


Предимства на услугата

Ние разполагаме с интегрирани екипи от бизнес консултанти, одитори, юристи, данъчни и финансови експерти, които могат да участват в осъществяването на една сделка по продажба на компания – от идеята до нейния успешен край.

Обхват на услугата

  • Преценка дали бизнесът е продаваем и при какви условия;
  • Задълбочен финансов преглед и анализ за съответствие на декларираното финансово състояние с действителното и привеждане на бизнеса в съответствие;
  • Задълбочен правен преглед и анализ на всички активи и пасиви, договори и отношения с трети страни и привеждането им в съответствие с очакванията на инвеститор;
  • Анализ за възможните негативни данъчни ефекти, както и избор на законен подход, който ги избягва;
  • Оценка на продаваната компания за целите на сделката;
  • Подготовка и подписване на меморандум за разбирателство за сключване на сделка;
  • Участие или водене на преговорите за условията по сделката;
  • Сключване на окончателния договор, получаване на цената и предаване на управлението.

Цената

Цената на услугата може да бъде от няколко хиляди до няколко десетки хиляди лева, в зависимост от сложността и размера на сделката.

Локация

Нашият екип

Емил Попов

Емил Попов

Групов управляващ съдружник

Емил Попов е магистър по финансов мениджмънт и основател на практиката на Kreston BulMar в България през 1996 г. Има задълбочени познания по финанси, счетоводство, данъци, право и корпоративно управление. Лицензиран оценител е на търговски предприятия и интелектуална собственост.

Зад гърба си има стотици професионални публикации и обучения по счетоводство, данъци, финанси, мениджмънт и лидерство. В над 25-годишната си професионална кариера има натрупан изключителен опит в решаването на сложни бизнес казуси, преструктурирания, сливания и придобивания на компании с различни размери и от различни индустрии.

От 2014 г. е член на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата.

Други услуги от Централен офис