Продажба на бизнес - Централен офис

Често, на определен етап в развитието на един бизнес, назрява стратегията за
покупка на преки конкуренти или по-малки компании от същата индустрия.
Първата група въпроси, които възникват при покупка на конкуренти или по-малки
играчи от индустрията, са дали тази сделка ще осигури преследвания пазарен дял,
по-висока ефективност в бизнеса и очакваната възвръщаемост на инвестицията
от покупката.
Втората група въпроси, които възникват, са дали придобиваните активи и пасиви
са такива, каквито са обявени и дали активите не са силно надценени, а пасивите
не са силно подценени.
Често, след придобиване на компания, се установява, че в нея има толкова много
проблеми за решаване, че те обезсмислят ползите от придобиването.

Локация

1

ул. "Найчо Цанов" 172

Лице за контакт
Методи Христов
0878 150 073 bulmar@bulmar.com