Величка Алмишева - Централен офис

Адвокат

Величка Алмишева е завършила СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“ (магистър). През 2016 г. става член на Софийската адвокатска колегия. През 2017 г. печели международно състезание по договорно право за млади адвокати, организирано от Федерацията на европейските адвокатури, както и наградата „Млад юрист на годината“.

От 2021 г. е част от екипа на „Крестън БулМар – правни услуги“.

Има опит в сферата на търговското, облигационното, трудовото, осигурителното и вещното право.

Работни езици: български и английски.