Нашият най-ценен ресурс

 • Аделина Александрова

  Асистент одитор
 • Алпай Рамадан

  Счетоводител
 • Блага Кънчева

  Специалист ТРЗ
 • Виктория Иванова

  Счетоводител
 • Деница Симеонова

  Счетоводител
 • Димитър Михнев

  Счетоводител
 • Жанет Каспарян

  Счетоводител
 • Илиана Николова

  Счетоводител
 • Ирина Кирякова

  Счетоводител
 • Йоана Бонева

  Счетоводител
 • Лина Гутова

  Счетоводител
 • Маргарита Цонева

  Счетоводител
 • Мария Арачиева

  Счетоводител
 • Мая Анчакова

  Специалист ТРЗ
 • Наталия Николова

  Специалист ТРЗ
 • Поликсена Мешничарова

  Счетоводител
 • Полина Василева

  Главен счетоводител
 • Радослава Наими

  Офис организатор
 • Роза Димитрова

  Счетоводител
 • Росица Георгиева

  Технически сътрудник
 • Светлана Милорадова

  Специалист ТРЗ
 • Сибел Мехмедова

  Счетоводител
 • Славян Радойчовски

  Счетоводител
 • Таня Колева

  Офис организатор
 • Теодора Първанова

  Счетоводител
 • Юлиян Рангелов

  Счетоводител