Враца

Офис Kreston BulMar Враца е специализиран в:

 • Пълно счетоводно обслужване на микро, малки, средни и големи компании и НПО, без значение в коя сфера на икономиката оперират;
 • Обработка на заплати;
 • Данъчни, счетоводни и бизнес консултации;
 • Подаване на всички декларации в НАП;
 • Годишно приключване;
 • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи;
 • Законни варианти за намаляване на вашите данъци;
 • Грижа за повишаване сигурността на вашия бизнес.

За да се наречем Ваш счетоводител, Вие трябва да желаете и да сте убеден, че е правилно:

 • Счетоводителят Ви да е коректен;
 • Счетоводителят Ви да предоставя навреме всички справки и платежни във връзка с данъции и осигуровки, за да имате време да ги платите в срок;
 • Счетоводителят да Ви информира за текущото състояние на фирмата, за да не сте изненадани от резултатите при подаване на годишни декларации;
 • Счетоводителят Ви да е квалифициран да завери годишните отчети;
 • Счетоводителят Ви да се грижи за законово намаляване данъците на компанията;
 • Счетоводителят Ви да се грижи се за намаляване разходите и повишаване сигурността на Вашия бизнес;
 • Да му имате доверие.

Екипът на Kreston BulMar Враца е квалифициран и убеден в правилността на своите действия.

 • Работни езици в този офис:
 • BG
 • EN

Основни услуги

 • Абонаментни счетоводни услуги
 • Абонаментна обработка на заплати
 • Данъчна консултация по казус

Други услуги извършвани през Централен офис

Локация

Враца, ул. Г.С.Раковски № 41 ,ет 2 офис 6

За контакт
Валя Дадова - управляващ съдружник
vratsa@bulmar.comНашият екип

Обща информация за Враца

Още с възникването си град Враца започва да се развива бурно и да придобива важно за региона значение. Първите тракийски заселници по тези земи са се появили през новокаменната ера. Археологическите находки в областта дават сведения за процъфтяваща древна цивилизация, преминала през древността, античността, средновековието и възраждането . При разрастването на Римската империя тази област придобива огромно значение, като се превръща в голям крепостен и търговски граничен комплекс.

При навлизането на славянските племена градът получава името Вратица. През възраждането става важен духовен и културен център и е родно място на много видни дейци. В годините на освободителни борби, градът е център на трети революционен окръг и е първият северозападен град, освободен от турска власт. Девизът на Враца „Град като Балкана – древен и млад” подчертава богатото минало и развитието на града.

Област Враца заема над 3600 кв. км. или близо 3.5% от територията на страната. 20% от областта са заети от община Враца. Площта на общината е 680 кв. км като 2/3 от нея е обособена в земеделски земи. Още 154 кв. км са заети от горски територии. През Врачанска област минават 2 европейки транспортни коридора – номер 4 и номер 7. Налице са и удобни транспортни връзки до столицата (112 км) и границите със Сърбия и Румъния. Значението на региона се засилва с пускането на Дунав Мост 2 (при Видин) и плановете за изграждане на трети мост над реката при Оряхово.

Населението на областта е около 180 000 души. Около 1/3 от тях живеят в самия град Враца. В региона има много общообразователни и специализирани училища, както и филиали на Медицински университет – София и Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методи”, които подготвят млади кадри, намиращи реализация в страната и чужбина. .

Силно развити отрасли са текстилната, шивашката и хранително-вкусовата промишленост. Голям дял заемат и производството на строителни материали, мебели, леката промишленост и металодобива. Основен дял в икономиката на града заема и сферата на услугите. Наличието на професионалисти в областта на правото, счетоводството и финансите задоволява нуждите на бизнеса от достъп до качествени и достъпни консултантски, счетоводни и правни услуги. Това е от особено значение за инвеститорите, които планират развиване на бизнес в България.

От изключителна важност за региона е и туризма. Историческите паметници и природните забележително в областта, превръщат Враца в привлекателна дестинация за туристите. В региона има забележителни пещери, водопади и естествени скални образувания, много екопътеки, ски писти и туристически маршрути. Тук се съхранява и Рогозенското съкровище – най-голямата тракийска находка, откривана досега.