Велико Търново

Счетоводната практика на офис Kreston BulMar – Велико Търново е основана през 1999 г. Специализирани сме в извършването на пълно счетоводно обслужване на микро-, малки, средни и големи компании, занимаващи се с услуги, търговия и производство, които оперират както само в България, така и на чужди пазари.

Имаме огромен опит в обслужването на компании, които извършват доставки на различни пазари – с произтичащото от това усложнено данъчно облагане в различни юрисдикции.

Силно сме профилирани в извършването на услугата „Главен счетоводител“ за средни и големи компании, в т.ч. и групи компании, с десетки и стотици милиони оборот, с огромен персонал, със сложна консолидация, структура и взаимоотношения вътре в самите компании, чиято дейност най-често се управлява от комплексни информационни системи – ERP.

Имаме дългогодишна практика в обслужването на компании, които са чуждестранна собственост, както и в изготвянето на ежемесечни, тримесечни и годишни специфични репортинги за нуждите на консолидацията на компании майки, базирани в Европа и САЩ – съгласно IFRS и US GAAP.

Работейки с разбирането, че финансовите отчети са истинското лице на една компания за нейните клиенти, доставчици, партньори, кредитори и собственици, ние ангажирано помагаме на нашите клиенти и правим всичко възможно да представим тяхното финансово състояние по най-добрия начин, съгласно приложимите счетоводни стандарти, за да могат те да поддържат възможно най-високо ниво на доверие към себе си, което улеснява техния бизнес и растеж.

За всеки наш клиент се стараем да структурираме и организираме счетоводната му отчетност така, че своевременно да получава надеждна и разбираемо представена финансова информация, с която да може да взема навременни и добри управленски решения за по-успешното развитие на неговия бизнес.

Освен със силен счетоводен екип, офис Kreston BulMar – Велико Търново разполага и с отлични данъчни експерти, финансови и бизнес консултанти, които от години работят заедно и са изключително ефективни в намирането на всякакви бизнес решения, изискващи едновременно счетоводна, данъчна, финансова, правна и бизнес гледна точка и експертиза.

Основни услуги

  • Абонаментни счетоводни услуги
  • Абонаментна обработка на заплати

Локация

ул. Ален Мак №13

За контакт
Иван Алърков - управляващ съдружник
tarnovo@bulmar.comСчетоводни услуги във Велико Търново

Велико Търново е град в подножието на Стара планина, разположен върху хълмовете Царевец, Трапезица и Света Гора. Древната българска столица e разположенa на централно място, на разстояние от около 200 км. от най-големите градове в страната – София, Пловдив, Варна и Бургас. Търново прави огромно впечатление на постетителите с впечатляващото си местоположение, дълбоката история и специфичната възрожденска архитектура.

През дългото съществуване на града, в него са изградени редица културни паметници, свидетелстващи за славната история на българската държава. Запазени са редица останки от крепости, дворци, църкви и възрожденски къши. Историята и необичайният дух на Велико Търново привличат много туристи, както от България, така и от всички краища на света.

Сред предимствата на района са благоприятното географско положение, добрата транспортна и комуникационна инфраструктура, висококвалифицираната работна ръка и разнообразието от развити отрасли. Това е причината интересът на чуждестранните предприемачи и инвеститори към града да нараства постоянно. Велико Търново е град, отвирен към технологиите и иновациите.

Активна дейност в областта развиват 63 фирми, сертифицирани по ISO 9001, като най-много от тях са в сферата на производството и разпространението на хранителни продукти, напитки и тютюн, както и такива, занимаващи се с машини и оборудване. С този сертификат фирмите доказват на своите партньори и клиенти, че са способни да работят в съответствие с най-високите международни изисквания. Областна администрация на Велико Търново също е изключително добре развита и е една от първите администрации в страната, получила сертификат по системата за качество ISO 9001:2000.

Освен добре развитите туристически услуги, в региона има изключително добре функциониращи административни и финансови учреждения. На много високо ниво са и консултантските, правните и счетоводните услуги. Градът предлага всичко което е необходимо на един предприемач, за да изгради стабилен и устойчив бизнес.