Стара Загора

Счетоводната практика на Kreston BulMar – Стара Загора ООД е на база Счетоводна къща с 20-годишен опит в областта на счетоводното обслужване и консултации относно данъчното и осигурително законодателство. Клиенти са ни дружества с основен предмет на дейност търговия на едро и дребно, транспорт, инженеринг, кетъринг, здравни услуги и други.

Имаме опит в изготвянето на специфични периодични и годишни отчети на дружества с чуждестранна собственост за нуждите на оперативното управление и отчетност, както и за нуждите на консолидацията от компании майки.

Имаме опит в работата с чуждестранни компании при регистрация на място на стопанска дейност и монтаж на площадка, със съответна регистрация по ДДС и отчетност.

За всеки клиент, при отчитане индивидуалността в предмета му на дейност и организацията на производствения процес, изграждаме структурата на счетоводната отчетност със съответна аналитичност. Основната ни цел е да изградим структура, която в максимална степен да подпомогне в информационно отношение собственика, когато взима решения за целите на управлението.

Kreston BulMar – Стара Загора ООД разполага с отличен счетоводен екип, съставен предимно от млади и амбициозни в професионално отношение хора, а при необходимост от консултации с юристи, одитори, данъчни експерти или бизнес оценители, можете да ползвате услугите на Kreston BulMar – Централен офис.

  • Работни езици в този офис:
  • BG
  • EN

Основни услуги

  • Абонаментни счетоводни услуги
  • Абонаментна обработка на заплати
  • Данъчна консултация по казус

Други услуги извършвани през Централен офис

Локация

ул. "Ген. Столетов" 72, вх.0, ет.1, ап.1

За контакт
Събимир Стоянов - управляващ съдружник
starazagora@bulmar.comСчетоводни услуги в Стара Загора

Стара Загора е шести по големина град в страната, като населението му наброява 138 272 души. Област Ст. Загора пък е пета по големина с общо население 213 444 души.

Това е един от най-древните градове не само за България, но и Балканския Полуостров. Известни са предишните му имена – Берое, Иринополис, Верея, Августа Траяна, Боруй, Ески Загра и Железник. Градът е възникнал още по времето на неолита (5-6 хил. Преди христа). Край града се намират останките на неолитни жилища, които са най-запазени в цяла Европа. По късно се заселват траките, като дават име на селището Берое (от тракийски Желязо), поради добива на желязо от железните мини по това време. По късно, един от най-великите римски императори, Траян, преустройва града и го наименува на себе си. Тъй като градът е бил един от най-важните търговски и икономически центрове в империята, е имал право да сече собствени монети. Първоначално градът е бил под византийска територия, но след като хан Тервел помага на византийците да разбият 30 хилядна армия, местността Загоре е преотстъпена и българите променят името на града с Боруй. След това градът постоянно е бил ту в Българска, ту в Византийска територия. Когато Първото Българско царство, градът е преименуван на Верея. По време на османското владичество, градът е известен под името Ески Загра. През 1854 градът отново е преименуван, този път под името Железник поради железните мини.

Икономически градът е силно развит и е водещ по много показатели. Градът е с най-големи инвестиции за страната – през 2004 инвестициите в региона възлизат на над 830 милиона лева. (което формира около 40% от инвестициите в цялата страната, без столицата). От март 2008 "Зарата" е с най-високи заплати в страната, а безработицата възлиза на 4%, което е от най-ниските нива. Енергийният гигант Марица Изток е най-значимият работодател в областта, заемайки 20 хиляди души. Има няколко изградени комплекса, като инвестициите в града са насочени предимно там. Други добре развити отрасли, освен енергетиката, са хр.-вкусовата промишленост и машиностроенето и услугите. Пивоварна Загорка е най-голямата в България, а Кълвача е най-големия доставчик на оборудване за бензиностанции. Има няколко счетоводните къщи в Стара Загора, като повечето обслужват главно кафенета, закусвални, ресторанти, заведения и други малки фирми и предприятия.