Перник

Офис Kreston BulMar – Перник ООД е специализиран в предоставянето на данъчни и счетоводни консултантски услуги на малки, средни и големи предприятия. Ние предлагаме абонаментно счетоводно обслужване, данъчни консултации, както и еднократни счетоводни услуги.

Работим с компании, които оперират както в България, така и на различни европейски пазари. Профилирани сме и в извършването на услугата „Главен счетоводител“ за средни и големи компании.

Помагаме на нашите клиенти и правим всичко възможно да представим тяхното финансово състояние по най-добрия начин, съгласно приложимите счетоводни стандарти. Стараем се счетоводната отчетност да е структурирана така, че клиентът да получава разбираема финансова информация за бизнеса си.

Kreston BulMar – Перник ООД работи съвместно с Централен офис Kreston BulMar. Централният офис разполага с отлични юристи, данъчни експерти, одитори, финансови и бизнес консултанти, които от години работят заедно и са изключително ефективни в намирането на всякакви бизнес решения, изискващи едновременно счетоводна, данъчна, финансова, правна и бизнес гледна точка и експертиза.

  • Работни езици в този офис:
  • BG
  • EN

Основни услуги

  • Абонаментни счетоводни услуги
  • Абонаментна обработка на заплати
  • Данъчна консултация по казус

Други услуги извършвани през Централен офис

Локация

Перник, ул. ”Отец Паисий” 2

За контакт
Йоана Славева - управляващ съдружник
pernik@bulmar.comСчетоводни услуги в Перник

Община Перник е съставена от 24 населени места  - 2 града и 22 села. В територията ѝ влизат Пернишката котловина по поречието на р. Струма, части от парк Витоша и резерват Острица. Тук се намират и най-дългата пещера в страната – Духлата, както и карстовият извор Живата вода. Балноложкият комплекс Рударци и близостта до пл. Витоша  са сериозни предпоставки за развитието на летен и зимен туризъм в региона.

Първите заселници  в областта са се появили около 5000 години преди новата ера в епохата на средния неолит. Праисторическото селище е заемало най-високата североизточна част на хълма Кракра. През 6-ти век пр.н.е. древното тракийско селище започва да се разраства и само два века по-късно вече заема почти цялото плато. Според историческите данни, селището е било от градски тип, с крепостни стени.

Перник се включва в пределите на Пътвата Българска Дърбжава след подписването на договора от 816 г. и се превръща във важен икономически, военен и културен център в югозападните покрайнини. Славата на града се свързва с Кракра Пернишки, който оказва сериозна съпротива на ромеите в началото на 11-ти век.

Освен автомагистрала Е79, която минава покрай града, в областта има много първокласни и второкласни пътища, сред които и един от най-старите търговски маршрути на полуострова, свързващ София със Солун и Скопие. В съчетание с това, развитата железопътна мрежа в региона и непосредствената близост до Летище София, правят транспортната инфраструктура изклюително добра. 

Пернишката община е разположена на територия от около 465 700 дка, като над 237 000 дка от нея е заета от земеделски земи. Икономиката в региона е концентрирана преди всичко върху материалното производство. Основна роля има черната металургия, както и производстовото на топло- и електроенергия. Добре развити са и машиностроенето, металообработката и въгледобива. С разтящи темпове се развиват и леката промишленост, търговията и услугите. 

В града има клонове на всички големи банки в страната. На много добро ниво са и консултанските и счетоводните услуги в града. Заради ежегодният фестивал „Сурва”, Перник бе избран и за Европейска столица на маскарадните игри. Всяйка година тук се събират над 100 000 туристи и организирани групи. Събитието попада и в календара на Министерството на културата на Юнеско.