Монтана

Kreston BulMar – Монтана е сред най-реномираните счетоводни кантори в града и се ползва с добро име и доверие сред местния бизнес. Офисът се ръководи от Георги Драганов и в него работят 13 специалисти.

  • Работни езици в този офис:
  • BG
  • EN

Основни услуги

  • Абонаментни счетоводни услуги
  • Абонаментна обработка на заплати
  • Данъчна консултация по казус

Други услуги извършвани през Централен офис

Локация

Монтана, бул. П. Яворов N.1, Бизнес център Огоста, офис 301

За контакт
Георги Драганов - Управляващ съдружник
montana@bulmar.comНашият екип

Георги Драганов

Георги Драганов

Управляващ съдружник

Счетоводни услуги в Монтана

Монтана е град с дълга история. Споменава се за първи път още преди новата ера, като част от Римската провинция Долна Мизия. Тогава градът е носил името Монтанезиум, и е бил издигнат върху старо тракийско селище. Бил е част от военен гарнизон, предпазвал северната граница на Римската империя от нашественици. След заселването на Славянските племена в района, градът приема името Кутловица и се нарича така до превземането му от османската армия. По време на робството той силно запустява, а по късно се развива като типично ориенталско селище.

Скоро след освобождението, Кутловица получава отново статут на град и приема името на Княз Фердинанд. В следващите години град Фердинанд се развива бурно и става културен, обществен и пазарен център. След Втората Световна Война, получава името Михайловград, а през 1993 е преименуван на Монтана, с указ на президента .

Монтанска област заема площ от 3635 кв. км., а жителите ѝ са над 140 000. Едноименната община заема площ от 675 кв. км, като 75% от нея са земеделски земи, а 17% са горски територии. В самия град живеят над 42 000 души.

Ключовото значение на града се е запазило и до днес.  През Монтана се пресичат Международен път Е79 и главен път 81 (Лом – София). От тук минава и паневропейски транспортен коридор 4. Построяването на втория мост над река Дунав и присъединяването към Европейския Съюз отварят пътищата към централна и северна Европа.

В Монтана развиват дейност около 2000 предприятия, като 95% от тях са частна собственост.  Повече от 50% от предприятията се занимават с търговия и услуги. В това число влизат и счетоводни къщи, адвокатски кантори, както и финансови специалисти и консултанти, които предлагат експертно обслужване на високо ниво. Това създава чудени предпоставки за стартиране и развитие на бизнес в региона.

Добре развити са селското и горското стопанство, хотелиерство, ресторантьорство, както и секторите транспорт, промишленост и строителство. Доминираща роля имат машиностроенето, електротехниката и хранително-вкусовата промишленост. На територията на Монтана работят големи производители, които реализират печалби на българския и европейския пазар.  Някои от тях са МонБат (производство на батерии и акумулатори), Монолит (каменни облицовки), Балкан (метални изделия), Крос (велосипеди) и много други.