Хасково

Счетоводната практика на офис Хасково извършва пълно счетоводно обслужване на микро-, малки, средни и големи компании, занимаващи се с услуги, търговия и производство, които оперират както само в България, така и на чужди пазари.

Освен на силен счетоводен екип, офисът в Хасково разчита и на специалистите в централния офис на Kreston BulMar. Централният офис разполага с отлични юристи, данъчни експерти, одитори, финансови и бизнес консултанти, които от години работят заедно и са изключително ефективни в намирането на всякакви бизнес решения, изискващи едновременно счетоводна, данъчна, финансова, правна и бизнес гледна точка и експертиза.

  • Работни езици в този офис:
  • BG
  • EN

Основни услуги

  • Абонаментни счетоводни услуги
  • Абонаментна обработка на заплати
  • Данъчна консултация по казус

Други услуги извършвани през Централен офис

Локация

пл. "Градска болница", търговски к-с "21-ви век", ет. 3, офис 3

За контакт
Мари Пандулева - управляващ съдружник
haskovo@bulmar.comСчетоводни услуги в Хасково

Хасково е едно от най-старите селища в България с 7000 годишна история. Благоприятните климатични условия и доброто разположение на местността се оказват привлекателни за тракийски и славянски племена и само за няколко века, градът се превръща в голям средновековен гарнизон с голямо население.

Сериозен подем градът бележи и в епохата на възраждането. Тук започва да се провежда прочутият Узунджовски панаир, който става място за срещи и обмяна на опит на стотици хиляди занаятчии и търговци от цяла Европа и Азия. В града се развиат много бурно кожарството и кожухарството и се обособяват големи търговски зони с дълги занаятчийски улици.

Територията на областта е 5543 кв. км. Тук се пресичат пътищата между Европра, Средния и Близкия изток. През региона минават 4 международни транспортни коридора, включително и най-прякия път, свързващ Близкия изток и Европа. Отличните авто и железопътни връзки, минаващи през града са ключов фактор за успешната търговия на страната с Гърция и Турция.

Традиционните за рагиона земеделски култури са ориелски тютюн, памук, фъстъци, лозови насаждения и различни видове зеленчуци. Хасково има голям потенциал за развитие на лозарството и винарския бизнес. Добре развити са сладкарството и хлебопроизводстовото, млекопреработвателната и месопреработвателната промишленост, както и производството на консервирани продукти.

През последните години се забелязва плавен ръст в дяла на услугите в регионалната икономика. Посепенно се развиват културния, селския и винаро-лозарския туризъм. Наред с това, в града има добре развити финансови, банкови и счетоводни услуги. Инфраструктурата също е изключително благоприятна. Всички тези фактори обособяват Хасково като привлекателна дестинация за местни и чуждестранни инвестиции.