Добрич

Kreston BulMar – Добрич предлага счетоводно обслужване на микро-, малки и средни предприятия. Кантората извършва и трудово-правни услуги, payroll, посредничество при кредитиране, регистриране на дружества, регистрация по ЗДДС, както и други административни услуги.

Ценовата ни политика е гъвкава и отворена към клиента, отговаряща на неговите индивидуални потребности и възможности. Услугите ни са еднакво достъпни както за по-големите дружества, така и за по-дребните търговци и физически лица.

При нас работят млади, амбициозни и образовани професионалисти с практически опит в областта на счетоводството и човешките ресурси, които постоянно повишават професионалните си компетенции. В обслужването си залагаме на професионализъм и отговорно отношение. Предлагаме ефективни начини за намаляване на разходите, както и законни и етични способи за намаляване на данъците. Спомагаме за намаляване на риска при сделките на клиентите ни и предлагаме гъвкави и работещи решения, а не оправдания. Осигуряваме спокойствие на своите клиенти, както и време да се съсредоточат върху развитието на своя бизнес, без да се тревожат за документи, проверки, срокове, данъци, осигуровки, договори и други административни ангажименти.

На нашата компетентност и професионализъм се доверяват бизнеси от разнообразни сектори на икономиката:

 • селско стопанство и производствени предприятия;
 • търговия на дребно и едро – в страната и чужбина;
 • строителство и ремонтни дейности;
 • услуги в различни области и заведения за обществено хранене;
 • заложни къщи, транспорт и спедиторска дейност.
 • Работни езици в този офис:
 • BG
 • EN

Основни услуги

 • Абонаментни счетоводни услуги
 • Абонаментна обработка на заплати
 • Данъчна консултация по казус

Други услуги извършвани през Централен офис

Локация

Добрич, ул. Цар Симеон №52, вх. Б, ет.1, ап.1

За контакт
Емилия Георгиева - управляващ съдружник
dobrich@bulmar.comСчетоводни услуги в Добрич

Област Добрич е съставена от 67 населени места, събрани в 8 общини (Добрич, Балчик, Шабла, Каварна, Тервел, Генерал Тошево и Крушари). В общината живеят около 100 000 жители, като 66% от тях са в трудоспособна възтаст. По данни от послендото преборяване, над 17 000 от жителите на град Добрич са със завършено висше образование.

Най-старите изторически доказателства за развитието на града датират от епохата на античността. През ранното средновековие на това място се е намирало неукрепено старобългарско селище. Самият град възниква през 16 век под името Хаджиоглу, според преданията, основан от богат търговец със същото име. В последствие Добрич бързо се превръща в оживен занаятчийски, земеделски и търговски център. През 19 век Хаджиоглу става важен център на търговската дейност в Османската империя, благодарение на големия ежегоден панаир, провеждащ се в града.

Климатичните особености на областта са изключително благоприятни за развитие на селско стопанство. Добрич е една от най-големите селскостопански области в България. Градът разполага с развита сухопътна и железопътна транспортна мрежа и е в непосредствена близост до пристаниата в Балчик (35 км.) и Варна (55 км.), както и с летище Варна (45 км.). Само на 182 км. от града се намира и международното летище в Бургас.

Добрич е вторият по големина икономически център в Североизточна България. Това е една от първите български общини с изграден и действащ център за услуги и информация. Градът също така е носител на Европейския Етикет за Иновации и Добро Управление. Добрич е разположен на площ от 109 497 дка., като над 72 000 от тях са обработваеми земи. Производствено-стопанските обекти заемат малко над 3 800 дка.

Градът разполага с 5 средни училища, 3 профилирани и 7 професионални гимназии, както и 2 частни училища и спорно учебно заведение. Тук се намира и Висше училище Международен Колеж – Добрич, който е основан през 1992г. и има сключени договори с над 20 университета от САЩ и Европа. В града също така има филиали на Шуменския университет „Еп. К. Преславски”, и Технически университет – Варна.

Добричка област разполага с добре оформен развиващ се промишлен комплекс с разнообразна отраслова структура. Най-определящи са хранително вкусовата и леката промишленост, както и мешиностроенето. В региона се произвеждат колбаси и сладкарски изделия, вина и други спиртни напитки, облекла, обувки, мебели и кожени изделия, акомулатори, селскостопански машини и пластмасови продукти. Силно развита е и сферата на услугите, в това число качествени консултанстски, счетоводни, данъчни и правни услуги.

Приоритет в развитието на общината е модернизацията на местната инфраструктура и създаване на условия за растеж и конкурентоспособност на местната икономика.