Защо е важен корпоративния финансов анализ и какво представлява той?

359 Views

Финансовото здраве е един от най-добрите критерии за потенциала на един бизнес и перспективите му за растеж в дългосрочен план. Редица анализи показват, че собственици на бизнес, които са вещи по бизнес финанси и разбират значението на финансовия анализ като важен инструмент за управление, имат компании с по-големи приходи, по-високи печалби, повече служители, и като цяло, по-голям успех спрямо останалите в съответния бранш.

В същото време, немалко мениджъри (обикновено от по-старото поколение) свеждат разбирането за финансовия анализ на бизнеса до размера на приходите и печалбата на компанията за последната година, сравнени с тези от предходната. Безспорно това са важни показатели, но те представляват само една много малка част от цялостната финансова картина за представянето на компанията. Затова по-долу сме се постарали да отговорим на въпроса защо финансовия анализ е важен и какво всъщност представлява той?

Publication author:

Ivan Simeonov

Managing partner Corporate finance

Request

If you need better accountant, auditor or business consultant, please send us a request.