Уволнение на служител поради обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор

58 Views

Акцентите в статията:

  • Понятие за обективна невъзможност за изпълнение на трудов договор
  • Обективна невъзможност за изпълнение на трудов договор в контекста на извънредното положение в страната
  • Води ли до обективна невъзможност за изпълнение на трудов договор спирането на работния процес вследствие на спрели своята дейност клиенти или доставчици
  • Особености във връзка с прекратяването на трудов договор поради обективна невъзможност той да бъде изпълняван
Publication author:

Dimitar Stefanov

Legal adviser

Request

If you need better accountant, auditor or business consultant, please send us a request.