Спиране на процесуални и давностни срокове по време на извънредното положение

68 Views

Акцентите в статията:

  • Спиране на процесуалните срокове
  • Спиране на давностните сроковепиране на сроковете за изпълнение на указания от административен орган
  • Промяна на срокове в изпълнителното производство и ограничаване действията на ЧСИ
  • Ограничаване на нотариалните производства
  • Отмяна на негативните последици от забава на плащания по време на извънредно положение
Publication author:

Tsvetan Terziyski

Attorney at law

Във връзка с въведеното на 13 март в страната извънредно положение и с обнародвания на 24 март Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (Закона за извънредното положение), се регламентира спиране или удължаване на определени процесуални срокове и ограничение на определени процесуални действия – с цел облекчение на физическите и юридическите лица, както и осигуряване спазването на въведените мерки за превенция и намаляване разпространението на COVID-19.

Request

If you need better accountant, auditor or business consultant, please send us a request.