Променени срокове нa валидност на личните документи

279 Views

Акцентите в статията:

  • Удължаване срока на валидност на документи на български граждани
  • Удължаване срока на валидност на документи за пребиване на чужденци
  • Продължаване на пребиваването на чужденци
  • Отнемане правото на пребиваване на чужденци

Във връзка с въведеното на 13 март в страната извънредно положение и с обнародвания на 24 март Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (Закон за извънредното положение), се извършиха важни промени на срокове в Закона за българските лични документи (ЗБЛД) и Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ). Съгласно новостите са изменени сроковете на валидност и издаване на лични документи на български граждани и документи за пребиваване на чужденци в България.

Publication author:

Plamen Stefanov

Manager legal services

Request

If you need better accountant, auditor or business consultant, please send us a request.