Най-високите глоби за бизнеса

717 Views

При нарушаване на българското законодателство се налагат 2 видa административни наказания – глоба за физически лица и имуществена санкция за юридически лица и еднолични търговци.

Редът за прилагането на глобите и имуществените санкции е в Закона за административните нарушения и наказания, а конкретният размер варира в нормативно определени граници в различните актове.

Publication author:

Kreston BulMar

team

Request

If you need better accountant, auditor or business consultant, please send us a request.