Масови уволнения в условия на обявено извънредно положение

107 Views

Пандемията от COVID-19 и мерките, които бяха предприети с цел тя да бъде овладяна, създадоха предпоставки много бизнеси принудително да спрат своята дейност, а други, притиснати от условията, постепенно да я сведат до минимум. В резултат на това съществува риск множество работодатели да пристъпят към прекратяване на трудовите правоотношения с всички или с голяма част от своите служители.

Това извежда на преден план въпроса за масовите уволнения, каква е тяхната нормативна уредба, както и какъв е редът за тяхното извършване.

С обнародвания на 24 март Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, се извършиха важни промени в трудовото и осигурителното законодателство, но уредбата за масовите уволнения остава непроменена. Затова и в ситуацията на извънредно положение продължава да се прилага същата правна уредба, която се намира в Кодекса на труда (КТ) и Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ).

Publication author:

Dimitar Stefanov

Legal adviser

Request

If you need better accountant, auditor or business consultant, please send us a request.