Кои са случаите на задължителна регистрация по ЗДДС?

725 Views

С данък върху добавената стойност (ДДС) се облага потреблението на стоки и услуги. Той е косвен данък, с него се облагат продажбите, като тежестта се понася от потребителите на стоката или услугата. На всеки етап от производството или търговията на стоки, с ДДС се облага само създадената добавена стойност. На последната фаза общото данъчно задължение по ДДС се внася от продавача в бюджета, но в действителност той се плаща от купувача, тъй като е включен в цената на стоките.

Publication author:

Kreston BulMar

team

Request

If you need better accountant, auditor or business consultant, please send us a request.