Как да се защитя при проверка от Инспекция по труда?

713 Views

Контролът по спазването на трудово-правните отношения между работодателите, служителите и работниците се осъществява от Главна Инспекция по труда, както и териториалните и подразделения. При проверка от тяхна страна по закон работодателите, органите по назначаването, длъжностните лица, работниците и служителите са длъжни да оказват съдействие в противен случай подлежат на административнонаказателна отговорност. За начало ще разгледаме какви са правомощията на проверяващите.

Представителите на Инспекцията по труда могат да:

1. да разпитват сами или в присъствието на свидетели на работодателя или на персонала на предприятието за всички въпроси, свързани с прилагането на законните разпоредби; 2.да се запознават с всички книги, регистри и документи, чието поддържане е предписано от законодателството относно условията на труда, с цел да проверят съответствието им със законните разпоредби и да правят копия или извадки от тях; 3.да изискват обявяването на съобщения, чието поставяне на видно място е предвидено от законните разпоредби; 4. да вземат и отнасят, за да бъдат изследвани, мостри от използвани или обработени материали или вещества при условие, че работодателят или негов представител са предупредени, че материалите и веществата са взети и отнесени с тази цел.

Request

If you need better accountant, auditor or business consultant, please send us a request.