Фирмите с над 50 служители ще трябва да осигуряват работни места за лица с увреждания

293 Views

На 18.12.2018г. в Държавен вестник беше обнародван новият Закон за хората с увреждания. Преобладаващата част от разпоредбите му влязоха в сила от 01.01.2019 г., включително и разпоредбите, касаещи задължението на работодателите да осигурят работни места за хора с трайни увреждания.

Publication author:

Lachezar Mikov

Legal adviser

Request

If you need better accountant, auditor or business consultant, please send us a request.