Държавна компенсация 60/40 за запазване на работни места по време на извънредното положение

487 Views

Акцентите в статията:

  • Кой ще има право на компенсации за запазване на работни места
  • Какъв е размерът на компенсациите
  • Какъв е периодът за изплащане на компенсациите
  • Гарантиране на пълното възнаграждение на служителите
  • Документи за кандидатстване
  • Срок за кандидатстване
  • Задължения на работодателите, получили компенсации
  • Анализ на разходите на работодател при уволнение или запазване на служител чрез компенсации
  • Счетоводно и данъчно третиране на компенсациите

Във връзка с въведеното на 13 март в страната извънредно положение и с обнародвания на 24 март Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (Закон за извънредното положение), много работодатели спряха дейността си, което доведе до необходимост от освобождаване на персонала. В тази връзка правителството прие мярка за компенсация на работодателите за част от възнагражденията на персонала, за да се запази заетостта (ПМС № 55 от 30 март 2020 г.).

Във връзка с въведеното на 13 март в страната извънредно положение и с обнародвания на 24 март Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (Закон за извънредното положение), много работодатели спряха дейността си, което доведе до необходимост от освобождаване на персонала. В тази връзка правителството прие мярка за компенсация на работодателите за част от възнагражденията на персонала, за да се запази заетостта (ПМС № 55 от 30 март 2020 г.).

  • Компенсации са сумите, които ще бъдат изплащани на работодателите за запазване заетостта на работниците и служителите, когато работата е преустановена поради обявеното извънредно положение.
Publication author:

Georgi Dimitrov

Managing partner Payroll

Request

If you need better accountant, auditor or business consultant, please send us a request.