Nina Stoeva - Head Office

Prosecutor

Нина Стоева е завършила Нов Български университет. Към екипа на Kreston BulMar се присъединява през 2014 г. От 2015 г. е адвокат, а така също и част от Адвокатско дружество „LEGALEX”. Зад гърба си има над 100 професионални публикации и около 10 изнесени семинара по трудово-правни теми. От няколко поредни години сътрудничи на Световната банка, като дава професионални становища по въпроси, свързани Дружествено право. В годините има натрупан процесуален опит в трудово-правни и дружествени казуси. Има богат опит по изготвяне и коригиране на всякакви видове договори.