Данъчна консултация по казус

Данъчното законодателство е изключително динамично както в България, така и навсякъде по света, а заради глобализацията все по-често данъчните казуси засягат данъчното облагане в две или повече държави едновременно.

Като част от международна консултантска компания, прилагаме най-високи професионални стандарти в анализа на всеки данъчен казус и даваме аргументирани и работещи решения за всеки отделен случай, независимо дали той е вътрешен, или трансграничен.


Нашият опит

Данъчните консултации, в които имаме много богат опит, са:

  • Становища и решения по данъчни казуси по всички данъчни закони;
  • Консултации и решения при сложни сделки или трансформация на дружества, в които възникват значителни данъчни ефекти;
  • Консултации и решения по данъчни ефекти при международни търговски операции и избягване на двойно данъчно облагане;
  • Данъчна защита по време на данъчни ревизии;
  • Обжалване на ревизионни актове на НАП;
  • Проверка за спазване на данъчното законодателство – данъчен дю дилиджънс.

Цената

Данъчна консултация може да струва от няколкостотин до няколко хиляди лева, в зависимост от сложността, засегнатите данъчни закони и/или държави, приложимите счетоводни стандарти, възможните финансови ефекти и много други фактори, които трябва да бъдат съобразени.

Локация

Нашият екип

Методи Христов

Методи Христов

Управляващ съдружник данъчни консултации

Методи Христов е възпитаник на Университета за Национално и Световно Стопанство. Кариерата си стартира като оперативен счетоводител, но от 2011 до 2015 г. работи като старши инспектор по приходите в отдел Ревизии в НАП, където натрупва изключителен опит в данъчното облагане. През 2015 г. се присъединява към екипа на Kreston BulMar, а от 2016 г. е управляващ Съдружник в счетоводната практика на компанията. Зад гърба си има десетки професионални публикации и над 20 изнесени семинара по данъци и счетоводство. През годините има натрупан изключителен опит в данъчното консултиране.