Абонаментна обработка на заплати - офис Младост 4

Осигуряваме точно изчисляване на възнагражденията и тяхното навременно изплащане, защото това е от ключово значение за доверието към един работодател.

Текущо предоставяме професионални консултации за това как да се структурира организацията на труда и работното време, така че работодателят да плаща най-икономично, съгласно Кодекса на Труда. Също така информираме за всички възможни данъчни облекчения, свързани с възнагражденията на персонала.

Изготвяме подробни справки, анализи и препоръки, за да се предприемат нужните мерки за намаляване на разходите за болнични и обезщетенията за неизползвани отпуски.

Правим подробен финансов анализ на бюджетите за възнаграждения по вертикала (работници, среден и висш мениджмънт) и по хоризонтала (производствени и структурни звена), за да се определи ефективността на всяко едно ниво или звено и да се предприемат мерки за повишаване ефективността и производителността на труда.

Осигуряваме консултации при очакван рязък скок или спад в броя на персонала, което винаги е свързано с предварително планиране и бюджетиране на този процес.

Максимално улесняваме процеса на администриране, изчисляване и изплащане възнагражденията на персонала, от гледна точка на работодателя.

Осигуряваме 100% конфиденциалност и съответствие с GDPR.


Нашият опит

Обслужваме компании от всички индустрии, с персонал от няколко до над 1 000 души, в т.ч. производствени и търговски компании и такива в сферата на услугите. Имаме огромен опит при различна организация на труда, с едно-, дву- и три-сменен режим на работа, с непрекъснат производствен процес, с подневно или със сумирано изчисление на работното време, с нощен и извънреден труд, на една или на много локации.

Перфектно изчисляваме възнагражденията за всички категории труд, със сложни бонусни системи и социални стимули, всички видове обезщетения и всички видове договори – трудови, граждански и договори за управление, в т.ч. срочни, безсрочни, сезонни и т.н.

Сред нашите клиенти са:

KOSTAL, Forever 21, Turkish Airlines, The Mall, TeleStar, Dynaphos, MAN Track & Bus, Golden Rose, Sofia Ring Mall, Petroceltic, DILIOS, Micro Optics, IVECO Leasing


Цената

Цената на услугата зависи от броя на персонала, организацията на работното време, начина на формиране на възнагражденията и още много фактори. Обработката на заплатите на двадесет души на стандартно подневно отчитане на работното време започва от 250 лв. на месец, без включен ДДС.

Локация

Нашият екип

Георги Димитров

Георги Димитров

Управляващ съдружник обработка на заплати

Георги Димитров се присъединява към екипа на Kreston BulMar през 2003 год. През 2003 год. оглавява екипа на отдел Обработка на заплати. Има над 800 професионални публикации и е водил над 150 семинара в сферата на трудовото и осигурителното законодателство. Има значителен опит в пейрола на компании в различни сфери и с многоброен персонал.