Защита на търговска марка и промишлен дизайн

Ние, в Крестън БулМар, вярваме, че като фундамент на иновацията и растежа, добрите идеи са единственото устойчиво конкурентно предимство и заслужават най-добрата защита. Вашите идеи, Вашият прогрес и Вашето бъдеще, са от голямо значение за нас. Затова се стремим, да Ви подкрепяме да развивате своя творчески потенциал и да бъдете още по-конкурентни в работата си, като защитавате своята интелектуална собственост и намирате начини да печелите от нея.

Ние насърчаваме етичния бизнес в България, като Ви помагаме да споделяте идеите си, без страх от злоупотреби, да ги ползвате правомерно и да не нарушавате чужди права.

Светът вече е преминал към дигитализация. Клиентите са точно толкова заети, колкото и търговците, и разчитат на средствата за комуникация повече от всякога. Вече разполагат с огромен избор какво да купят, как и от кого. Конкуренцията и очакванията придобиват невиждани размери, обратно пропорционално на търпението и толерантността към всякакви неудобства. Позиционирането на всеки бизнес в Интернет е от съществено значение за неговия успех. Развитието на електронните технологии и онлайн бизнеса, не е нова модна вълна, а бъдещето.

Работата ни в областта на индустриалната собственост е насочена към бизнеса, чийто двигател е новото, различното, иновативното. Стремим се да предоставяме услуги, свързани със защита на интелектуалната собственост от най-високо качество, като подкрепяме предприемачите да материализират своите идеи, да печелят от тях и да предвиждат потенциалните рискове, пред които са изправени.

В какво се състоят нашите услуги

 • Търговски марки (проучване, регистрация, защита, мониторинг)
 • Промишлени дизайни (проучване, регистрация, защита, мониторинг)
 • Закрила на нови сортове растения и породи животни (проучване, регистрация, защита)
 • Управление на интелектуалната собственост при преобразуване на дружества и лицензионни сделки
 • Нелоялна конкуренция

За кого са подходящи тези услуги

Нашите клиенти са както дългогодишни компании с достигната бизнес-зрялост, така и стартиращи бизнеси, чийто основен мотив е да откроят максимално бързо своите продукти и услуги. Тяхната далновидност и креативност ги кара да търсят добавена стойност във всичко, да посрещат смело умерения риск и да обръщат внимание на важните детайли.

Локация

Наши публикации в експертния сайт balans.bg

 1. 4.3.3. Осчетоводяване на Производствен Процес
 2. 4.3.2. Пример за Калкулация на Себестойност в Производство
 3. 4.3.1. Общи Правила за Отчитане на Производство
 4. Плащане на възнаграждение за положен личен труд от съдружник, който е самоосигуряващо се лице в същото дружество
 5. Изготвяне на график за ползване на платен годишен отпуск за 2011 година
 6. Ползване на данъчно облекчение за намалена трудоспособност от лице на трудов договор. Размер на облекчението и деклариране на ползването му.
 7. Работодател не може да задължи служител в предизвестие да използва платен годишен отпуск от предходна година без основание.
 8. Ползване на основен платен годишен отпуск по чл. 319 от КТ от лица с намалена работоспособност в годината на настъпване на инвалидизирането.

Други услуги от Централен офис