Защита на търговска марка и промишлен дизайн

Ние, в Крестън БулМар, вярваме, че като фундамент на иновацията и растежа, добрите идеи са единственото устойчиво конкурентно предимство и заслужават най-добрата защита. Вашите идеи, Вашият прогрес и Вашето бъдеще, са от голямо значение за нас. Затова се стремим, да Ви подкрепяме да развивате своя творчески потенциал и да бъдете още по-конкурентни в работата си, като защитавате своята интелектуална собственост и намирате начини да печелите от нея.

Ние насърчаваме етичния бизнес в България, като Ви помагаме да споделяте идеите си, без страх от злоупотреби, да ги ползвате правомерно и да не нарушавате чужди права.

Светът вече е преминал към дигитализация. Клиентите са точно толкова заети, колкото и търговците, и разчитат на средствата за комуникация повече от всякога. Вече разполагат с огромен избор какво да купят, как и от кого. Конкуренцията и очакванията придобиват невиждани размери, обратно пропорционално на търпението и толерантността към всякакви неудобства. Позиционирането на всеки бизнес в Интернет е от съществено значение за неговия успех. Развитието на електронните технологии и онлайн бизнеса, не е нова модна вълна, а бъдещето.

Работата ни в областта на индустриалната собственост е насочена към бизнеса, чийто двигател е новото, различното, иновативното. Стремим се да предоставяме услуги, свързани със защита на интелектуалната собственост от най-високо качество, като подкрепяме предприемачите да материализират своите идеи, да печелят от тях и да предвиждат потенциалните рискове, пред които са изправени.

В какво се състоят нашите услуги

  • Търговски марки (проучване, регистрация, защита, мониторинг)
  • Промишлени дизайни (проучване, регистрация, защита, мониторинг)
  • Закрила на нови сортове растения и породи животни (проучване, регистрация, защита)
  • Управление на интелектуалната собственост при преобразуване на дружества и лицензионни сделки
  • Нелоялна конкуренция

За кого са подходящи тези услуги

Нашите клиенти са както дългогодишни компании с достигната бизнес-зрялост, така и стартиращи бизнеси, чийто основен мотив е да откроят максимално бързо своите продукти и услуги. Тяхната далновидност и креативност ги кара да търсят добавена стойност във всичко, да посрещат смело умерения риск и да обръщат внимание на важните детайли.

Локация

Други услуги от Централен офис