Защита на интелектуална собственост - Централен офис

Ние, в Крестън БулМар, вярваме, че като фундамент на иновацията и растежа, добрите идеи са единственото устойчиво конкурентно предимство и заслужават най-добрата защита.

Вашите идеи, Вашият прогрес и Вашето бъдеще, са от голямо значение за нас. Затова се стремим, да Ви подкрепяме да развивате своя творчески потенциал и да бъдете още по-конкурентни в работата си, като защитавате своята интелектуална собственост и намирате начини да печелите от нея.

Ние насърчаваме етичния бизнес в България, като Ви помагаме да споделяте идеите си, без страх от злоупотреби, да ги ползвате правомерно и да не нарушавате чужди права.

Нашите услуги са обусловени в три основни направления:

 1. Интернет право
 2. Защита на индустриална собственост
 3. Защита на авторски и сродни права

1. Интернет право

интернет право

Светът вече е преминал към дигитализация. Клиентите са точно толкова заети, колкото и търговците, и разчитат на средствата за комуникация повече от всякога. Вече разполагат с огромен избор какво да купят, как и от кого. Конкуренцията и очакванията придобиват невиждани размери, обратно пропорционално на търпението и толерантността към всякакви неудобства. Позиционирането на всеки бизнес в Интернет е от съществено значение за неговия успех.

Развитието на електронните технологии и онлайн бизнеса, не е нова модна вълна, а бъдещето.

В какво се състоят нашите услуги

 • Консултации във връзка с нормативните изисквания за онлайн търговия
 • Защита на авторски права и права върху марка, които са нарушени онлайн
 • Консултации по сделки с интелектуална собственост върху продукти и услуги в IT сферата
 • Защита на домейн наименования

За кого са подходящи тези услуги

Нашето портфолио от услуги е насочено към улесняване на условията за работа на предприемачите в сферата на онлайн бизнеса и интернет технологиите. Такива могат да бъдат търговците, които продават своите стоки в онлайн магазини, авторите (и притежателите на сродни права), които предоставят своите услуги, популяризират и продават своите произведения по електронен път, разработчиците на софтуерни продукти, както и доставчиците на услуги, предоставяни по електронен път.

2. Защита на индустриална собственост

индустриална собственост

Работата ни в областта на индустриалната собственост е насочена към бизнеса, чийто двигател е новото, различното, иновативното. Стремим се да предоставяме услуги, свързани със защита на интелектуалната собственост от най-високо качество, като подкрепяме предприемачите да материализират своите идеи, да печелят от тях и да предвиждат потенциалните рискове, пред които са изправени.

В какво се състоят нашите услуги

 • Търговски марки (проучване, регистрация, защита, мониторинг)
 • Промишлени дизайни (проучване, регистрация, защита, мониторинг)
 • Закрила на нови сортове растения и породи животни (проучване, регистрация, защита)
 • Управление на интелектуалната собственост при преобразуване на дружества и лицензионни сделки
 • Нелоялна конкуренция

За кого са подходящи тези услуги

Нашите клиенти са както дългогодишни компании с достигната бизнес-зрялост, така и стартиращи бизнеси, чийто основен мотив е да откроят максимално бързо своите продукти и услуги. Тяхната далновидност и креативност ги кара да търсят добавена стойност във всичко, да посрещат смело умерения риск и да обръщат внимание на важните детайли.

3. Защита на авторски и сродни права

защита на авторски права

Защитата на авторските и сродни права е от значение за хора и компании, които живеят, за да творят, за да превръщат света в по-вдъхновяващо място и за да създават за другите.

Ние вярваме, че смелостта да твориш е сред най-висшите ценности за всяко общество и подкрепяме нашите клиенти в стремежа им да получат признание, достойно възнаграждение и мотивация да дават най-доброто от себе си.

В какво се състоят нашите услуги

 • Проучване, анализ и консултации във връзка с упражняване на авторски и сродни права;
 • Изготвяне и ревизия на договори за създаване и ползване авторски и сродни права;
 • Консултации във връзка с трудови и граждански правоотношения, свързани със създаване, сделки и трансфер на авторски и сродни права;
 • Защита при нарушаване на авторски и сродни права;

За кого са подходящи тези услуги?

Нашите услуги са насочени както към създателите на оригинални произведения, така и към представителите на бизнеса, които възлагат, подкрепят и насърчават създаването на такива.

По смисъла на закона, авторските права възникват за автора или носителя на сродни права. Много често в практиката обаче, произведенията, които са обект на авторски права, се създават по поръчка, за нечии конкретни нужди. Липсата на справедлива предварителна уговорка между страните, не рядко ограничава възможността авторските права върху поръчаното произведение да възникнат за възложителя (компанията, която инвестира в създаването на произведението). Така в някои случаи, се налага възложителят на произведение създадено по поръчка, да плати за него неоправдано висока цена или да бъде принуден да преустанови използването му, въпреки, че е създадено специално за него.

Нашата професионална етика ни задължава да не насърчаваме нелоялните практики нито по отношение на творците-създатели на оригинални произведения, нито по отношение на възложителите на оригинални произведения създадени по поръчка.

Локация

1

ул. Найчо Цанов 172

Лице за контакт
Детелина Попова
office@intelex.bg

Нашият екип

 • Детелина Попова

  Управляващ съдружник интелектуална собственост
 • Дженифър Мартиниак

  Юрисконсулт

Други услуги от Централен офис