Защита на авторски и сродни права - Централен офис

Защитата на авторските и сродни права е от значение за хора и компании, които живеят, за да творят, за да превръщат света в по-вдъхновяващо място и за да създават за другите. Ние вярваме, че смелостта да твориш е сред най-висшите ценности за всяко общество и подкрепяме нашите клиенти в стремежа им да получат признание, достойно възнаграждение и мотивация да дават най-доброто от себе си.


За кого са подходящи тези услуги

Нашите услуги са насочени както към създателите на оригинални произведения, така и към представителите на бизнеса, които възлагат, подкрепят и насърчават създаването на такива.

По смисъла на закона, авторските права възникват за автора или носителя на сродни права. Много често в практиката обаче, произведенията, които са обект на авторски права, се създават по поръчка, за нечии конкретни нужди. Липсата на справедлива предварителна уговорка между страните, не рядко ограничава възможността авторските права върху поръчаното произведение да възникнат за възложителя (компанията, която инвестира в създаването на произведението). Така в някои случаи, се налага възложителят на произведение създадено по поръчка, да плати за него неоправдано висока цена или да бъде принуден да преустанови използването му, въпреки, че е създадено специално за него.

Нашата професионална етика ни задължава да не насърчаваме нелоялните практики нито по отношение на творците-създатели на оригинални произведения, нито по отношение на възложителите на оригинални произведения създадени по поръчка.

В какво се състоят нашите услуги

  • Проучване, анализ и консултации във връзка с упражняване на авторски и сродни права;
  • Изготвяне и ревизия на договори за създаване и ползване авторски и сродни права;
  • Консултации във връзка с трудови и граждански правоотношения, свързани със създаване, сделки и трансфер на авторски и сродни права;
  • Защита при нарушаване на авторски и сродни права;

Локация

Други услуги от Централен офис