Трансферно ценообразуване

Проблемът

Навсякъде по света държавите се стремят да облагат със своя местен корпоративен данък справедливия марж (справедливата печалба) за произведените на тяхна територия продукти, права или услуги.

Групите компании, които оперират в различни части на света, се стремят да постигнат възможно най-изгодно данъчно облагане, като целенасочено се опитват да реализират най-висок марж за своите продукти, права или услуги не в държавите, в които ги произвеждат, а в държави с най-нисък корпоративен данък.

Във връзка с посоченото по-горе, държавите по света солидарно са възприели принципи и правила за справедливо транснационално ценообразуване (трансферно ценообразуване), за да облагат справедлив марж за произведените на тяхна територия продукти, права или услуги.


За услугата

Целта на трансферното ценообразуване е да се определят тези равнища на цените при покупко-продажба на стоки, права или услуги между свързани лица, каквито те биха били, ако сделките се сключват между несвързани лица на свободен и конкурентен пазар.

Като част от международна консултантска компания, ние разполагаме с необходимата методология и бази данни, с които можем да определим пазарните маржове, при които свързани лица в България и чужбина да търгуват помежду си продукти, права или услуги.

В България спазването на правилата за трансферното ценообразуване е уредено в ЗКПО и всяко отклонение от тях е свързано със значителни по размер ревизионни актове. Тежестта за доказване, че сделките между свързани лица в България и чужбина са извършени по правилата на трансферното ценообразуване, е у самите компании.

За да защитим интересите на българските компании, които са част от група и търгуват продукти, права или услуги със свързани лица в чужбина, ние изготвяме международно стандартизирани и аргументирани доклади, с които доказваме, че всички сделки между свързаните лица в различните юрисдикции са съгласно правилата за трансферно ценообразуване.

Цената

Услугата може да струва от няколко хиляди до няколко десетки хиляди евро, в зависимост от индустрията, броя на транзакциите и свързаните лица, между които те се случват, участващите юрисдикции и много други фактори, които трябва да бъдат съобразени.

Локация

Нашият екип

Васил Пантев

Васил Пантев

Управляващ съдружник счетоводни услуги

Васил Пантев е бакалавър по Финансово счетоводство. Към екипа на Kreston BulMar се присъединява в началото на  2016г. Работи като асистент одитор и счетоводител, а от 2017г. заема длъжността - Mениджър знание. От 2018-та става управляващ съдружник с счетоводната къща на Kreston BulMar. Зад гърба си има редица професионални публикации и множество изнесени семинари по счетоводство.

Други услуги от Централен офис