Софтуерни решения - Централен офис

Вече 20 години Kreston BulMar разработва и поддържа счетоводен и ТРЗ софтуер, обединен под името BulMar Office.

Последните години се фокусирахме върху възможността, потребителите ни да правят повече бизнес чрез оптимизиране на необходимото им време за обслужване на клиентите си като разрешихме 4-те традиционни проблема на една счетоводна къща:

 • Честата липса на документи, точно когато НАП ги изисква;
 • Купища фактури на хартия, които трябва да се пренабиват отново;
 • Редовното изготвяне и планиране на ДДС-то на 13-ти вечерта;
 • Липсата на време за обучение по новостите в законодателството.

Основните разработвани от нас продукти са:

  • Счетоводство+ - Специлизиран софтуер за водене на счетоводство от счетоводни къщи;
  • ТРЗ и ЛС - За водене на пейрол и личен състав;
  • Документооборот - Web система за електронен обмен на документи от различен тип;
  • Fakturirane.bg - онлайн система за издаване на първични счетоводни документи;

Основните дистрибутирани от нас продукти са:

  • E-sklad.bg - Облачно базиран софтуер, който ще направи работата на вашия малък търговски обект по-лесна и по-ефективна;
  • Bizzio BulMar Edition - WEB базирано решение за цялостно управление на склад и търговска дейност в средни и по-големи фирми.

Нашите потребители:

 • 2000 потребителя на софтуер Счетоводство+;
 • 100 000 служителя обслужвани в софтуер ТРЗ и ЛС;
 • 1 000 000 документа в системата Документооборот;
 • 23 000 потребителя на софтуера Fakturirane.bg.

Профил на нашите потребители:

 • Собственици на малки бизнеси които искат сами да следят финансите и счетоводството си;
 • Счетоводни къщи с до 5-10 човека персонал;
 • Самостоятелни счетоводители г. ТРЗ компании обслужващи компании от 1 до 30 човека;
 • Самоосигуряващи се физически лиц;
 • Свободни професи;
 • Малки до средни бизнеси.

Локация

Наши публикации в експертния сайт balans.bg

 1. Ползване на основен платен годишен отпуск по чл. 319 от КТ от лица с намалена работоспособност в годината на настъпване на инвалидизирането.
 2. Правото на командировки в страната. Признаване на разходи за път и престой от града на местоработата до града на местоживеенето на лице, наето по трудов договор.
 3. Счетоводно и данъчно третиране на разходите за билети от градския транспорт, за придвижване на служители от местоработата до местоживеенето.
 4. Продължителност на ревизия по ДОПК. Възможности за удължаване и спиране на ревизията.
 5. Намаляване на авансови вноски за корпоративен данък, деклариране на намаляване и увеличаване на авансовите вноски
 6. Как Следва да Прилагаме Новата НКПД
 7. Промените в КСО в сила от 01.01.2011 год.
 8. 3.33. Платежно Нареждане – За Плащане към Бюджета

Други услуги от Централен офис