Счетоводни услуги - Централен офис

Счетоводната практика на Крестън БулМар – Централен Офис е силно ориентирана към осигуряване на финансово и управленско счетоводство за нуждите на нашите клиенти.

Всеки, който ползва нашите счетоводни услуги, получава ежемесечен финансов доклад за цялостното състояние на своя бизнес, както за изтеклия месец, така и с натрупване от началото на годината – в т.ч. текущата печалба или загуба, размера на приходите и разходите по предварително определени показатели, вземанията и задълженията по контрагенти и всички други активи, пасиви и разчети.

При приемането на ангажимент за извършване на счетоводни услуги и след всяко годишно приключване, ние изготвяме подробен исторически финансов анализ за всички наши клиенти, за да могат те да планират и изпълнят необходимите мерки за постигане на още по-добри финансови резултати през новата и следващите години, както спрямо самите себе си, така и спрямо своите конкуренти.

В ролята си на бизнес консултанти, които стъпват на надеждна финансова информация, ние винаги сме на разположение на нашите клиенти за нуждите на тяхното стратегическото планиране, поставянето на цели за развитие и растеж, определянето на ключовите показатели за измерване на резултатите и даване отговор на въпросите защо целите са постигнати или защо не са.

В счетоводните услуги, които осигуряваме, имаме огромен опит във:
• обслужването на производствени, технологични и иновативни компании – от тяхното стартиране, през привличането на стратегически инвеститори и до превръщането им в международни играчи;
• обслужването на компании, които извършват доставки на различни пазари с произтичащото от това усложнено данъчно облагане в различни юрисдикции;
• предоставянето на услугата Главен Счетоводител, Финансов и Бизнес Консултант за средни и големи компании, в т.ч. и групи компании, с десетки и стотици милиони оборот, с огромен персонал, със сложна консолидация, структура и взаимоотношения в самите компании, чиято дейност най-често се управлява от модерни и комплексни информационни системи, тип ERP;
• обслужването на компании, които са чуждестранна собственост и в изготвянето на ежемесечни, тримесечни и годишни специфични рипортинги за нуждите на консолидацията на компании майки, базирани в Европа и САЩ, съгласно IFRS и US GAAP.

Осигуряваме 100% съответствие с GDPR и Закона за Защита на Личните Данни.


Освен със силен екип за счетоводни услуги, Централният Офис на Kreston BulMar разполага с отлични юристи, данъчни експерти, одитори, финансови и бизнес консултанти, които от години работят в екип и са изключително ефективни в намиране на всякакви бизнес решения, които изискват едновременно счетоводна, данъчна, финансова, правна и бизнес гледна точка и експертиза.


Наши клиенти и гаранти

Това са някои от клиентите ни, които са готови да споделят отзиви от работата си с нас

Местоположение на офиса ни

Нашият екип