Счетоводни услуги - Централен офис

Счетоводната практика на Крестън БулМар – Централен Офис е силно ориентирана към осигуряване на финансово и управленско счетоводство за нуждите на нашите клиенти.

Всеки, който ползва нашите счетоводни услуги, получава ежемесечен финансов доклад за цялостното състояние на своя бизнес, както за изтеклия месец, така и с натрупване от началото на годината – в т.ч. текущата печалба или загуба, размера на приходите и разходите по предварително определени показатели, вземанията и задълженията по контрагенти и всички други активи, пасиви и разчети.

При приемането на ангажимент за извършване на счетоводни услуги и след всяко годишно приключване, ние изготвяме подробен исторически финансов анализ за всички наши клиенти, за да могат те да планират и изпълнят необходимите мерки за постигане на още по-добри финансови резултати през новата и следващите години, както спрямо самите себе си, така и спрямо своите конкуренти.

В ролята си на бизнес консултанти, които стъпват на надеждна финансова информация, ние винаги сме на разположение на нашите клиенти за нуждите на тяхното стратегическото планиране, поставянето на цели за развитие и растеж, определянето на ключовите показатели за измерване на резултатите и даване отговор на въпросите защо целите са постигнати или защо не са.

В счетоводните услуги, които осигуряваме, имаме огромен опит във:
• обслужването на производствени, технологични и иновативни компании – от тяхното стартиране, през привличането на стратегически инвеститори и до превръщането им в международни играчи;
• обслужването на компании, които извършват доставки на различни пазари с произтичащото от това усложнено данъчно облагане в различни юрисдикции;
• предоставянето на услугата Главен Счетоводител, Финансов и Бизнес Консултант за средни и големи компании, в т.ч. и групи компании, с десетки и стотици милиони оборот, с огромен персонал, със сложна консолидация, структура и взаимоотношения в самите компании, чиято дейност най-често се управлява от модерни и комплексни информационни системи, тип ERP;
• обслужването на компании, които са чуждестранна собственост и в изготвянето на ежемесечни, тримесечни и годишни специфични рипортинги за нуждите на консолидацията на компании майки, базирани в Европа и САЩ, съгласно IFRS и US GAAP.

Осигуряваме 100% съответствие с GDPR и Закона за Защита на Личните Данни.


Освен със силен екип за счетоводни услуги, Централният Офис на Kreston BulMar разполага с отлични юристи, данъчни експерти, одитори, финансови и бизнес консултанти, които от години работят в екип и са изключително ефективни в намиране на всякакви бизнес решения, които изискват едновременно счетоводна, данъчна, финансова, правна и бизнес гледна точка и експертиза.


Цени

Запитай

ул. Найчо Цанов 172

0878 650 000; (02) 8 12 06 24

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги

Стартиращи компании

Безплатно

Счетоводни услуги

Магазин за нехранителни стоки

от 250 лв.

Счетоводни услуги

Магазин за хранителни стоки

от 350 лв.

Счетоводни услуги

Склад за търговия на едро

от 350 лв.

Счетоводни услуги

Малка компания за услуги

от 150 лв.

Счетоводни услуги

Малка IT или софтуерна компания

от 250 лв.

Счетоводни услуги

Малък ресторант

от 390 лв.

Клиенти

Това са някой от клиентите ни, които са готови да споделят отзиви от работата си с нас

Quintessentially Lifestile

ВИП услуги

Астра Графика

Рекламни услуг

Биогейм

Производство на хранителни добавки

Болид

Отдаване под наем на офис площи

Отдаване под наем на офис площи

Булграфика

Търговия на едро с химични вещества и продукти

Булмейд Трейдинг

Търговско посредничество

Джи Ем Уебс

Рекламни услуг

Екопрогрес Интернешънъл

Научно-изследователска дейност, производство, внос – износ и продажба на дозиметрична апаратура за радиационен контрол

Итегрита

Консултации по търговски въпроси и провеждане на обучения

Ликата

Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване

САФ Холанд България

Търговия на оси за тежкотоварни автомобили

Тангра АВ

Производство на климатични инсталации

Уеб Иновации

Консултантска дейност по информационни технологии

Български форум на бизнес лидерите

Общността на отговорния бизнес

ЕИС Строителна Компания

Изграждане на сгради с жилищно, административно и производствено предназначение, доставка на строителни материали и инфраструктурни проекти.

Локация

1

ул. "Найчо Цанов" 172

Лице за контакт
Методи Христов
0878 150 073 bulmar@bulmar.com

Нашият екип