Правни услуги - Централен офис

Юридическата ни практика, известна на пазара под марката Legalex е специализирана в предоставяне на правни услуги за малки, средни и големи компании, които работят в различни индустрии – производство, банков и финансов сектор, търговия на едро и дребно, услуги и много други.

При изследването на всеки казус ние сме много отдадени и пунктуални, за да изучим и най-малкия детайл в него, който може да се окаже решаващ за успеха.

Нашите ценности не ни позволяват да създаваме нереалистични или фалшиви очаквания за решаването на даден казус, за да получим възлагане от клиент за дадена правна услуга.

Наш стандарт за работа при извършване на правни услуги е да бъдем проактивни и изобретателни, да даваме работещи решения, да изпълняваме професионално и в срок всички поети  от нас правни услуги и ангажименти, и редовно да докладваме за нашата работа и напредък по конкретна задача.

Във взаимоотношенията с нашите клиенти ние винаги използваме разбираем за тях език, защото тяхното разбиране за нашата работа и предлаганите от нас решения е много важно за крайния успех.

Като част от консултантска група, което ни осигурява мултидисциплинарна подготовка, при решаването на отделните правни казуси, ние винаги съобразяваме всички данъчни, финансови, счетоводни и други ефекти в решението което предлагаме, така че нашите клиенти да получат не само качествени правни услуги, но и най-доброто от всяка гледна точка.

Правните услуги, в които имаме много богат опит са:
• консултации по търговско, данъчно, трудово и административно право;
• изготвяне на всички видове договори или становища по договори;
• представителство пред граждански и арбитражни съдилища по търговски, данъчни, трудови и административни дела;
• участие и представителство в търговски преговори и спорове;
• консултации и представителство за уреждане на трудови спорове;
• правни услуги, свързани с регистрация, придобиване, вливане, сливане, отделяне и разделяне на търговски дружества;
• правни услуги, свързани със съдействие при събиране на вземания от неизправни длъжници;
• консултации при защита от кредитори и обявяване в несъстоятелност;
• правни услуги зад граница;
• консултации при покупко-продажба или учредяване на права върху недвижими имоти и всякакви други активи;
• много други правни услуги.

Предоставяме правни услуги както на абонаментен принцип, така и ad hoc при възникнал казус.

При изпълнение на правни услуги осигуряваме 100% съответствие с GDPR и Закона за Защита на Личните Данни.

Освен с високо професионален юридически екип за правни услуги, Централният офис на Kreston BulMar разполага с отлични счетоводители, данъчни експерти, одитори, финансови и бизнес консултанти, които от години работят заедно и са изключително ефективни в намиране на всякакви бизнес решения, които изискват едновременно правна, счетоводна, данъчна, финансова и бизнес гледна точка и експертиза.

Локация

1

ул. "Найчо Цанов" 172

Лице за контакт
адв. Слави Микински
0878 150 000 smikinski@bulmar.com

Защо да изберете правните услуги на Kreston BulMar?

правни услуги от Kreston BulMar

правни услуги от Kreston BulMar

  • Правни услуги на Kreston BulMar: професионална експертиза -  Kreston BulMar е част от Kreston International, една от най-големите счетоводни и одиторски компании в света. Компания, която непрекъснато разширява портфолиото си от услуги с оглед задоволяване нуждите и потребностите на съвременния бизнес. Понастоящем Kreston International (и съответно Kreston BulMar) предлага широк спектър от услуги, в това число счетоводни, данъчни, консултантски и правни. Професионалната ни експертиза и стандартите, които сме заложили в работата си, ще помогнат на вашия бизнес да подобри своята ефективност и да повиши растежа си във времето.
  • Правни услуги на Kreston BulMar: отлично познаване на пазара – Kreston BulMar оперира на българския пазар от 1996 година. Към настоящия момент местният ни екип се състои от над 300 висококвалифицирани служители, които отлично познават законодателството и нормативната уредба в страната. В този смисъл ние сме способни да ви предложим правни услуги от най-високо качество, които ще помогнат на вашия бизнес да избегне проблеми от подобно естество.  
  • Правни услуги на Kreston BulMar: разнообразни услуги – както посочихме по-горе, екипът ни е в състояние да предостави на клиента голямо разнообразие от правни услуги в зависимост от неговите нужди и изисквания. През годините сме натрупали богат опит и експертиза по отношение изготвяне на договори и становища по тях, представителство в търговски и трудови спорове, консултации при покупко – продажба и защита от кредитори, и т.н. Така че независимо в коя сфера оперира вашия бизнес и в каква правна ситуация сте попаднали, услугите на Kreston BulMar са най-точният избор за вас.
  • Правни услуги на Kreston BulMar: физическа близост до клиента – и не на последно място, физическата близост до клиента е от голямо значение, когато става въпрос за предоставяне на правни услуги. Тя позволява по всяко време да бъдат извършени консултации и да се реагира максимално бързо на възникнали проблеми от правно естество. Ние от Kreston BulMar разполагаме с офиси както в основните квартали на София, така и в повечето други големи градове от страната. По този начин сме възможно най-близо до нашите клиенти и имаме готовност да им осигурим необходимите правна помощ и консултации винаги, когато те имат нужда от такива.

Заложете на Kreston BulMar и си гарантирайте правни услуги от най-високо качество!