Правни услуги - Централен офис

Юридическата ни практика, известна на пазара под марката Legalex е специализирана в предоставяне на правни услуги за малки, средни и големи компании, които работят в различни индустрии – производство, банков и финансов сектор, търговия на едро и дребно, услуги и много други.

При изследването на всеки казус ние сме много отдадени и пунктуални, за да изучим и най-малкия детайл в него, който може да се окаже решаващ за успеха.

Нашите ценности не ни позволяват да създаваме нереалистични или фалшиви очаквания за решаването на даден казус, за да получим възлагане от клиент.

Наш стандарт за работа при извършване на правни услуги е да бъдем проактивни и изобретателни, да даваме работещи решения, да изпълняваме професионално и в срок всички поети  от нас ангажименти, и редовно да докладваме за нашата работа и напредък по конкретна задача.

Във взаимоотношенията с нашите клиенти ние винаги използваме разбираем за тях език, защото тяхното разбиране за нашата работа и предлаганите от нас решения е много важно за крайния успех.

Като част от консултантска група, което ни осигурява мултидисциплинарна подготовка, при решаването на отделните правни казуси, ние винаги съобразяваме всички данъчни, финансови, счетоводни и други ефекти в решението което предлагаме, така че нашите клиенти да получат не само качествени правни услуги, но и най-доброто от всяка гледна точка.

Правните услуги, в които имаме много богат опит са:
• консултации по търговско, данъчно, трудово и административно право;
• изготвяне на всички видове договори или становища по договори;
• представителство пред граждански и арбитражни съдилища по търговски, данъчни, трудови и административни дела;
• участие и представителство в търговски преговори и спорове;
• консултации и представителство за уреждане на трудови спорове;
• регистрация, придобиване, вливане, сливане, отделяне и разделяне на търговски дружества;
• съдействие при събиране на вземания от неизправни длъжници;
• консултации при защита от кредитори и обявяване в несъстоятелност;
• правна помощ зад граница;
• консултации при покупко-продажба или учредяване на права върху недвижими имоти и всякакви други активи;
• много други.

С клиентите си работим, както на абонаментен принцип, така и ad hoc при възникнал казус.

Осигуряваме 100% съответствие с GDPR и Закона за Защита на Личните Данни.

Освен с високо професионален юридически екип за правни услуги, Централният офис на Kreston BulMar разполага с отлични счетоводители, данъчни експерти, одитори, финансови и бизнес консултанти, които от години работят заедно и са изключително ефективни в намиране на всякакви бизнес решения, които изискват едновременно правна, счетоводна, данъчна, финансова и бизнес гледна точка и експертиза.

Локация

1

ул. "Найчо Цанов" 172

Лице за контакт
Методи Христов
0878 150 073 bulmar@bulmar.com