Покупка на бизнес

Проблемът

Често в определен етап от развитието на един бизнес назрява стратегията за покупка на преки конкуренти или по-малки компании от същата индустрия.

Първата група въпроси, които възникват при покупка на конкуренти или по-малки играчи от индустрията, са дали тази сделка ще осигури преследвания пазарен дял, по-високата ефективност в бизнеса и очакваната възвръщаемост на инвестицията от покупката.

Втората група въпроси, които възникват, са дали придобиваните активи и пасиви са такива, каквито са обявени, и дали активите не са силно надценени, а пасивите - силно подценени.

Често след придобиване на компания се установява, че в нея има толкова много проблеми за решаване, че те обезсмислят ползите от придобиването.


Цел на услугата

Целта на услугата е да осигури всичко необходимо за един инвеститор при покупката на една компания – от задълбоченото проучване на компанията, през определянето на цената и преговорите по всички условия на сделката, до сключването на окончателния договор за придобиване, плащането на цената и поемането на управлението.


Предимства на услугата

Ние разполагаме с интегрирани екипи от бизнес консултанти, одитори, юристи, данъчни и финансови експерти, които могат да участват в осъществяването на една сделка по придобиване на компания – от идеята до нейния успешен край.

Обхват на услугата

 • Задълбочен финансов преглед и анализ за съответствие на декларираното финансово състояние с действителното;
 • Задълбочен правен преглед и анализ на всички активи и пасиви, договори и отношения с трети страни;
 • Анализ за възможните негативни данъчни ефекти и избор на законен подход, който ги избягва;
 • Оценка на придобиваната компания за целите на сделката;
 • Подготовка и подписване на меморандум за разбирателство за сключване на сделка;
 • Участие или водене на преговорите за условията по сделката;
 • Осигуряване на банково финансиране за сделката, ако е нужно;
 • Сключване на окончателния договор, плащане на цената и поемане на управлението.

Цената

Цената на услугата може да бъде от няколко хиляди до няколко десетки хиляди лева, в зависимост от сложността и размера на сделката.

Локация

Нашият екип

Емил Попов

Емил Попов

Групов управляващ съдружник

Емил Попов е магистър по финансов мениджмънт и основател на практиката на Kreston BulMar в България през 1996 г. Има задълбочени познания по финанси, счетоводство, данъци, право и корпоративно управление. Лицензиран оценител на търговски предприятия и интелектуална собственост. Зад гърба си има стотици професионални публикации и обучения по счетоводство, данъци, финанси, мениджмънт и лидерство. В над 20-годишната си професионална кариера има натрупан изключителен опит в решаване на сложни бизнес казуси, преструктурирания, сливания и придобивания на компании с различни размери и от различни индустрии. От 2014 г. е член на Управителния Съвет на Българската Търговско Промишлена Палата.

Наши публикации в експертния сайт balans.bg

 1. 4.3.3. Осчетоводяване на Производствен Процес
 2. 4.3.2. Пример за Калкулация на Себестойност в Производство
 3. 4.3.1. Общи Правила за Отчитане на Производство
 4. Плащане на възнаграждение за положен личен труд от съдружник, който е самоосигуряващо се лице в същото дружество
 5. Изготвяне на график за ползване на платен годишен отпуск за 2011 година
 6. Ползване на данъчно облекчение за намалена трудоспособност от лице на трудов договор. Размер на облекчението и деклариране на ползването му.
 7. Работодател не може да задължи служител в предизвестие да използва платен годишен отпуск от предходна година без основание.
 8. Ползване на основен платен годишен отпуск по чл. 319 от КТ от лица с намалена работоспособност в годината на настъпване на инвалидизирането.

Други услуги от Централен офис