Покупка на бизнес - Централен офис

Проблемът

Често, за много бизнеси, на даден етап от тяхното развитие, се оказва, че единствената алтернатива е да бъдат продадени, било то защото не са достатъчно устойчиви, за да издържат дълго на конкуренцията или защото няма кой да ги наследи като собственост или управление.

Първата група въпроси, които възникват, при подобна ситуация, са: моят бизнес изобщо продаваем ли е на цена, по-висока от материалните активи, с които оперира; има ли подходящи купувачи и кои са те, на каква цена и при какви условия биха купили.

Втората група въпроси, които възникват, са: моите финансови отчети отговарят ли на действителността; моят бизнес подготвен ли е за продажба, така че при прегледа и анализа от страна на консултантите на купувача, всичко да е такова, каквото го декларирам и да няма скрити проблеми, които могат да обезсмислят ползите от сделката.

Обхват на услугата

 • Преценка дали бизнесът е продаваем и при какви условия;
 • Задълбочен финансов преглед и анализ за съответствие на декларираното
  финансово състояние с действителното и привеждане на бизнеса в съответствие;
 • Задълбочен правен преглед и анализ на всички активи и пасиви, договори и отношения с трети страни и привеждането им в съответствие с очакванията
  на инвеститор;
 • Анализ за възможните негативни данъчни ефекти и избор на законен
  подход, който ги избягва;
 • Оценка на продаваната компания за целите на сделката;
 • Подготовка и подписване на меморандум за разбирателство за сключване
  на сделка;
 • Участие в и/или водене на преговорите за условията по сделката;
 • Сключване на окончателния договор, получаване на цената и предаване на
  управлението.

Цел на услугата

Целта на услугата е да осигури всичко необходимо за един продавач на бизнес, от подготовката на компанията за продажба, през селекцията на потенциалните купувачи, определянето на цената, преговорите по всички условия на сделката, до сключването на окончателния договор за продажба, получаване на цената и предаване на управлението.

Предимства на услугата

Ние разполагаме с интегрирани екипи от бизнес консултанти, одитори, юристи, данъчни и финансови експерти, които могат да участват в осъществяването на една сделка по продажба на компания, от идеята, до нейния успешен край.

Цената

Цената на услугата е от няколко стотин лева на месец за малки компании до няколко хиляди лева за големи компании, което зависи от обема, сложността и обхвата на услугата.

Нашият опит

Обслужваме малки, средни и големи компании от всички индустрии, с приходи от няколко стотин хиляди до близо 100 милиона лева, в т.ч. производствени и търговски компании и такива в сферата на услугите. На счетоводно обслужване при нас са и редица неправителствени организации.

Обслужваме компании, които оперират на различни пазари и безпогрешно се справяме с усложненото данъчно облагане в различните държави. Имаме огромен опит в националната и международната онлайн търговия.

За компании, които са част от международни групи, базирани в Европа или САЩ, изготвяме всички специфични финансови отчети и консолидационни пакети, както по IFRS, така и по US GAAP. За чуждестранни и български групи компании, чийто централи са в България, изготвяме тримесечни и годишни консолидирани отчети, съгласно IFRS.

За нас е еднакво удобно да извършваме услугата, както с наш счетоводен софтуер, така и с използваните в компаниите ERP системи.

Локация

1

ул. "Найчо Цанов" 172

Лице за контакт
Методи Христов
0878 150 073 bulmar@bulmar.com