Покупка на бизнес - Централен офис

Проблемът

Често в определен етап от развитието на един бизнес назрява стратегията за покупка на преки конкуренти или по-малки компании от същата индустрия.

Първата група въпроси, които възникват при покупка на конкуренти или по-малки играчи от индустрията, са дали тази сделка ще осигури преследвания пазарен дял, по-високата ефективност в бизнеса и очакваната възвръщаемост на инвестицията от покупката.

Втората група въпроси, които възникват, са дали придобиваните активи и пасиви са такива, каквито са обявени, и дали активите не са силно надценени, а пасивите - силно подценени.

Често след придобиване на компания се установява, че в нея има толкова много проблеми за решаване, че те обезсмислят ползите от придобиването.


Цел на услугата

Целта на услугата е да осигури всичко необходимо за един инвеститор при покупката на една компания – от задълбоченото проучване на компанията, през определянето на цената и преговорите по всички условия на сделката, до сключването на окончателния договор за придобиване, плащането на цената и поемането на управлението.


Предимства на услугата

Ние разполагаме с интегрирани екипи от бизнес консултанти, одитори, юристи, данъчни и финансови експерти, които могат да участват в осъществяването на една сделка по придобиване на компания – от идеята до нейния успешен край.

Обхват на услугата

  • Задълбочен финансов преглед и анализ за съответствие на декларираното финансово състояние с действителното;
  • Задълбочен правен преглед и анализ на всички активи и пасиви, договори и отношения с трети страни;
  • Анализ за възможните негативни данъчни ефекти и избор на законен подход, който ги избягва;
  • Оценка на придобиваната компания за целите на сделката;
  • Подготовка и подписване на меморандум за разбирателство за сключване на сделка;
  • Участие или водене на преговорите за условията по сделката;
  • Осигуряване на банково финансиране за сделката, ако е нужно;
  • Сключване на окончателния договор, плащане на цената и поемане на управлението.

Цената

Цената на услугата може да бъде от няколко хиляди до няколко десетки хиляди лева, в зависимост от сложността и размера на сделката.

Локация

Нашият екип

Иван Симеонов

Управляващ съдружник корпоративни финанси

Професионалист с над 20-годишен опит като мениджър и консултант. Богата експертиза в общия мениджмънт, маркетинга, продажбите и клиентската удовлетвореност. Реализирал успешни проекти в свръх-конкурентни пазари чрез иновативни стратегии и ефективен търговски мениджмънт. Отлични комуникационни и резентационни умения. Богат опит в секторите Финанси и Телекомуникации. Дългогодишен стаж в големите международни телеком оператори.

Други услуги от Централен офис