Обработка на заплати - Централен офис

Осигуряваме точно изчисляване на възнагражденията и тяхното навременно изплащане, защото това е от ключово значение за доверието към един работодател.

Текущо предоставяме професионални консултации как да се структурира организацията на труда и работното време, така че работодателят да плаща най- икономично, съгласно Кодекса на Труда и информираме за всички възможни данъчни облекчения, свързани с възнагражденията на персонала.

Изготвяме подробни справки, анализи и препоръки, за да предприемат нужните мерки за намаляване на разходите за болнични и обезщетенията за неизползвани отпуски.

Правим подробен финансов анализ на бюджетите за възнаграждения по вертикала (работници, среден и висш мениджмънт) и по хоризонтала (производствени и структурни звена), за да се определи ефективността на всяко едно ниво или звено и да се предприемат мерки за повишаване ефективността и производителността на труда.

Осигуряваме консултации при очакван рязък скок или спад в броя на персонала, което винаги е свързано с предварително планиране и бюджетиране на този процес.

Максимално улесняваме процеса на администриране, изчисляване и изплащане възнагражденията на персонала, от гледна точка на работодателя.

Осигуряваме 100% конфиденциалност и съответствие с GDPR.


Нашият опит

Обработваме заплатите на компании от всички индустрии, с персонал от няколко души до над 1 000 души. Имаме огромен опит при различна организация на труда, с едно-, дву- и три- сменен режим на работа, с непрекъснат производствен процес, с подневно или със сумирано изчисление на работното време, с нощен и извънреден труд, на една или на много локации.

Перфектно изчисляваме възнагражденията със сложни бонусни системи, всички видове обезщетения и всички видове договори – трудови, граждански и договори за управление, в т.ч. срочни, безсрочни, сезонни и т.н.

Сред нашите клиенти са:

KOSTAL, Forever 21, Turkish Airlines, The Mall, TeleStar, Dynaphos, MAN Track & Bus, Golden Rose, Sofia Ring Mall, Petroceltic, DILIOS, Micro Optics, IVECO Leasing


Свързани услуги


Цената

Цената зависи от броя на персонала, организацията на работното време, начина на формиране на възнагражденията и още много фактори. Обработката на заплатите на 20 души на стандартно подневно отчитане на работното време започва от 250 лв. без ДДС/месец.

Локация

1

ул. Найчо Цанов 172

Лице за контакт
Георги Димитров
0878 150 072 gdimitrov@bulmar.com

Други услуги от Централен офис