Обжалване на актове на НАП

Проблемът

Данъчните ревизии отдавна не се провеждат на принципа, че една компания не е ревизирана от дълго време.

Днес всяка една данъчна ревизия започва на база на предварителен анализ от страна на НАП, който показва потенциално данъчно нарушение, за което трябва да се извърши ревизия и да се начислят съответните данъци и лихви, чрез ревизионен акт.

Този подход от страна на НАП много често предопределя завършването на една ревизия с негативен ревизионен акт, дори когато няма достатъчно основания за това.


Цел на услугата

Целта на услугата е да се организира успешна защита срещу очакван ревизионен акт, чрез създаване и провеждане на съгласувана стратегия за събиране на доказателства и аргументи за неговото обжалване, още във фазата на самата ревизия.


Обхват на услугата

  • Задълбочено и детайлно проучване на казуса, запознаване с документите и обясненията, изискани и представени по повод и по време на ревизията;
  • Проучване за съществуването на допълнителни документи и доказателства, които не са представени по време на ревизията и биха могли да бъдат използвани след това;
  • Проучване и анализиране на цялата приложима за случая съдебна практика на Върховния Административен Съд (ВАС) и Съда на Европейския Съюз (СЕС);
  • Изготвяне на цялостна стратегия за обжалване – от възражението срещу ревизионния доклад до обжалването на ревизионния акт пред последната съдебна инстанция, в т.ч. преценка кои доказателства и аргументи на кой етап от обжалването да се представят и/или отправяне на преюдициални запитвания във връзка с конкретния казус до СЕС.

Предимства на услугата

  • Съдебният процес е състезателна процедура между обжалващия екип и юристите на НАП, където отличната стратегия и перфектно избраните аргументи и доказателства са от решаващо значение.
  • По всеки казус, свързан с данъчна ревизия, при нас работят в екип много опитни и отлично интегрирани по между си юристи и данъчни експерти, които перфектно познават процеса, материята и съдебната практика на ВАС и СЕС.
  • Високата експертиза и огромният опит в подобни дела ни дават възможност да откриваме онези детайли, доказателства и аргументи по всеки казус, които могат да доведат до успешно обжалване и отмяна на ревизионния акт.

Цената

Цената на услугата се изчислява съгласно Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения и може да бъде от няколко хиляди до няколко десетки хиляди лева, в зависимост от материалния интерес на обжалвания акт.

Локация

Нашият екип

Методи Христов

Методи Христов

Управляващ съдружник данъчни консултации

Методи Христов има бакалавърска степен от УНСС. Стартира кариерата си като оперативен счетоводител, а от 2011 до 2015 г. работи като старши инспектор по приходите в отдел „Ревизии“ в НАП, където натрупва изключителен опит в данъчното консултиране. През 2015 г. се присъединява към екипа на Kreston BulMar, а от 2016 г. е управляващ съдружник в счетоводната практика на компанията.

Специалист е в областта на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, СИДДО, НСС и МСС. Има богат опит в счетоводното обслужване на малки, средни и големи предприятия от различни индустрии, както и в трансферното ценообразуване и обслужването на подразделения на международни компании в България, което включва съставянето на сложни консолидационни пакети и специфичен финансов репортинг.

Зад гърба си има десетки професионални публикации и семинари на тема данъци и счетоводство.

Други услуги от Централен офис