Консултант бизнес развитие - Централен офис

Проблемът

Всеки бизнес в своето развитие се сблъсква с различни и сериозни предизвикателства, които изискват оригинални и смели решения, основани на дългогодишен и богат професионален и управленски опит.

Обикновено всеки сериозен проблем, стоящ за решаване пред един бизнес, има финансов, правен, данъчен, счетоводен и организационен аспект и засяга интересите на различни заинтересовани страни - собственици, мениджъри, служители, бизнес партньори, клиенти, доставчици, регулатори и много други.

Решаването на подобни предизвикателства пред бизнеса изисква ползването на консултанти с мултидисциплинарни знания, съчетани с огромен опит в решаване на сложни казуси с много заинтересовани страни и възможни ефекти.


Цел на услугата

Целта на услугата е да осигури бюджетен абонамент за текущи консултации с опитен консултант за развитие на бизнес, които да се ползват по всяко време, а когато възникне нужда от по-сериозен ангажимент, това да се заплаща допълнително.


Срокове по изпълнение на услугата

 • Консултация по телефон – в рамките на работния ден, при спешна нужда.
 • Консултации по e-mail – най-късно до края на следващия работен ден, след получаване на запитване.

Обхватът на услугата включва общи консултации в следните области:

 • Мениджмънт и лидерство;
 • Стратегия, бизнес цели и планиране;
 • Ефективност и показатели за ефективност;
 • Подобряване на организационната структура и процеси;
 • Преструктуриране на бизнес;
 • Покупка или продажба на бизнес;
 • Финансиране и рефинансиране на сделки и проекти;
 • Управление на промяната;
 • Инвестиции и много други теми.

Цената

Цената на услугата е от 750 лв. на месец, без включен ДДС.

Всички допълнително възникнали ангажименти, които са извън обхвата на услугата, се уговарят отделно като обхват, срок и възнаграждение.

Локация

Нашият екип

Иван Симеонов

Управляващ съдружник корпоративни финанси

Професионалист с над 20-годишен опит като мениджър и консултант. Богата експертиза в общия мениджмънт, маркетинга, продажбите и клиентската удовлетвореност. Реализирал успешни проекти в свръх-конкурентни пазари чрез иновативни стратегии и ефективен търговски мениджмънт. Отлични комуникационни и резентационни умения. Богат опит в секторите Финанси и Телекомуникации. Дългогодишен стаж в големите международни телеком оператори.

Наши публикации в експертния сайт balans.bg

 1. 4.3.3. Осчетоводяване на Производствен Процес
 2. 4.3.2. Пример за Калкулация на Себестойност в Производство
 3. 4.3.1. Общи Правила за Отчитане на Производство
 4. Плащане на възнаграждение за положен личен труд от съдружник, който е самоосигуряващо се лице в същото дружество
 5. Изготвяне на график за ползване на платен годишен отпуск за 2011 година
 6. Ползване на данъчно облекчение за намалена трудоспособност от лице на трудов договор. Размер на облекчението и деклариране на ползването му.
 7. Работодател не може да задължи служител в предизвестие да използва платен годишен отпуск от предходна година без основание.
 8. Ползване на основен платен годишен отпуск по чл. 319 от КТ от лица с намалена работоспособност в годината на настъпване на инвалидизирането.

Други услуги от Централен офис