Консултант бизнес развитие - Централен офис

Проблемът

Всеки бизнес в своето развитие се сблъсква с различни и сериозни предизвикателства, които изискват оригинални и смели решения, основани на дългогодишен и богат професионален и управленски опит.

Обикновено всеки сериозен проблем, стоящ за решаване пред един бизнес, има финансов, правен, данъчен, счетоводен и организационен аспект и засяга интересите на различни заинтересовани страни - собственици, мениджъри, служители, бизнес партньори, клиенти, доставчици, регулатори и много други.

Решаването на подобни предизвикателства пред бизнеса изисква ползването на консултанти с мултидисциплинарни знания, съчетани с огромен опит в решаване на сложни казуси с много заинтересовани страни и възможни ефекти.


Цел на услугата

Целта на услугата е да осигури бюджетен абонамент за текущи консултации с опитен консултант за развитие на бизнес, които да се ползват по всяко време, а когато възникне нужда от по-сериозен ангажимент, това да се заплаща допълнително.


Срокове по изпълнение на услугата

 • Консултация по телефон – в рамките на работния ден, при спешна нужда.
 • Консултации по e-mail – най-късно до края на следващия работен ден, след получаване на запитване.

Обхватът на услугата включва общи консултации в следните области:

 • Мениджмънт и лидерство;
 • Стратегия, бизнес цели и планиране;
 • Ефективност и показатели за ефективност;
 • Подобряване на организационната структура и процеси;
 • Преструктуриране на бизнес;
 • Покупка или продажба на бизнес;
 • Финансиране и рефинансиране на сделки и проекти;
 • Управление на промяната;
 • Инвестиции и много други теми.

Цената

Цената на услугата е от 750 лв. на месец, без включен ДДС.

Всички допълнително възникнали ангажименти, които са извън обхвата на услугата, се уговарят отделно като обхват, срок и възнаграждение.

Локация

Нашият екип

Иван Симеонов

Управляващ съдружник корпоративни финанси

Професионалист с над 20-годишен опит като мениджър и консултант. Богата експертиза в общия мениджмънт, маркетинга, продажбите и клиентската удовлетвореност. Реализирал успешни проекти в свръх-конкурентни пазари чрез иновативни стратегии и ефективен търговски мениджмънт. Отлични комуникационни и резентационни умения. Богат опит в секторите Финанси и Телекомуникации. Дългогодишен стаж в големите международни телеком оператори.

Други услуги от Централен офис