Интернет право - Централен офис

Нашето портфолио от услуги е насочено към улесняване на условията за работа на предприемачите в сферата на онлайн бизнеса и интернет технологиите. Такива могат да бъдат търговците, които продават своите стоки в онлайн магазини, авторите (и притежателите на сродни права), които предоставят своите услуги, популяризират и продават своите произведения по електронен път, разработчиците на софтуерни продукти, както и доставчиците на услуги, предоставяни по електронен път.


В какво се състоят нашите услуги

  • Консултации във връзка с нормативните изисквания за онлайн търговия
  • Защита на авторски права и права върху марка, които са нарушени онлайн
  • Консултации по сделки с интелектуална собственост върху продукти и услуги в IT сферата
  • Защита на домейн наименования

Локация

Други услуги от Централен офис