Главен счетоводител/ финансов директор - Централен офис

Цел на услугата

Целта на услугата е да осигури възможно най-добрия главен счетоводител и/или финансов директор за една компания на възможно най-добрата цена, защото над 95% от компаниите в България страдат от липсата на такива специалисти, заради техния много ограничен брой и високо възнаграждение.


Обхват на услугата

 • Методическо управление на счетоводния отдел за поддържане на коректна, ефективна и своевременна отчетност;
 • Осигуряване на правилно и своевременно изготвяне на необходимите финансови и управленски справки и отчети;
 • Постоянен анализ на финансовите показатели и съпоставка с конкурентите;
 • Съставяне на бюджети за приходи и разходи, и обосновки за финансирания;
 • Съставяне на междинни и годишни финансови отчети и на годишна данъчна декларация;
 • Съдействие при анализа на финансовите отчети и взимане на финансови решения.

Цената

Цената на услугата започва от 2 400 лв. на месец, без включен ДДС, на месец. Конкретната сума зависи от размера на компанията и от обхватa на дейностите, които ще се извършват в ролята на главен счетоводител и/или финансов директор.

Предимства на услугата

 • Външният главен счетоводител и/или финансов директор е с много по-висока експертиза и по-разнообразен опит, които непрекъснато се повишават, заради постоянните обучения, разнообразните клиенти и сложните казуси, които ежедневно се решават в рамките на една консултантска компания.
 • Външният главен счетоводител и/или финансов директор е много по-способен по-рано да идентифицира възможни проблеми и е много по-комбинативен в решаването на възникнали проблеми, заради ежедневната му комуникация с колеги и експерти от различни специалности и с различен опит.
 • Външният главен счетоводител и/или финансов директор струва много по-малко, но в същото време носи много по-висока добавена стойност от назначен такъв, защото работещият в една компания счетоводител или финансист е силно ограничен в натрупването на разнообразни и полезни професионални знания и опит.

Локация

Нашият екип

Васил Пантев

Васил Пантев

Управляващ съдружник счетоводни услуги

Васил Пантев е бакалавър по Финансово счетоводство. Към екипа на Kreston BulMar се присъединява в началото на  2016г. Работи като асистент одитор и счетоводител, а от 2017г. заема длъжността - Mениджър знание. Зад гърба си има професионални публикации и изнесени семинари по счетоводство.

Наши публикации в експертния сайт balans.bg

 1. Ползване на основен платен годишен отпуск по чл. 319 от КТ от лица с намалена работоспособност в годината на настъпване на инвалидизирането.
 2. Правото на командировки в страната. Признаване на разходи за път и престой от града на местоработата до града на местоживеенето на лице, наето по трудов договор.
 3. Счетоводно и данъчно третиране на разходите за билети от градския транспорт, за придвижване на служители от местоработата до местоживеенето.
 4. Продължителност на ревизия по ДОПК. Възможности за удължаване и спиране на ревизията.
 5. Намаляване на авансови вноски за корпоративен данък, деклариране на намаляване и увеличаване на авансовите вноски
 6. Как Следва да Прилагаме Новата НКПД
 7. Промените в КСО в сила от 01.01.2011 год.
 8. 3.33. Платежно Нареждане – За Плащане към Бюджета

Други услуги от Централен офис